Ανακοίνωση ΝΕ ΠΑΣΟΚ Λευκάδας

06/06/2017 07:13Views: 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μπορεί να αποτελέσει μια νέα σημαντική πηγή ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων και στήριξης της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Τα τελευταία 5 χρόνια η Δημοκρατική Συμπαράταξη δρομολόγησε μια μεγάλη πατριωτική πρωτοβουλία, με σκοπό να εντοπίσουμε τα εθνικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων και να αξιοποιήσουμε τον υπόλοιπο ορυκτό πλούτο της χώρας.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Νορβηγίας και άλλων αναπτυγμένων χωρών, νομοθετήσαμε το 2013 (ν.4162/2013) τον Εθνικό Λογαριασμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ) ως ένα κορυφαίο κουμπαρά του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Όλες οι μέχρι τώρα ενδείξεις τεκμηριώνουν την προοπτική μας για εισροή δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο από τα δημόσια έσοδα που αναμένεται να ξεκινήσουν να εισρέουν στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Με το ν.4162/2013 διασφαλίσαμε ότι τα έσοδα αυτά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για τοκοχρεωλύσια, ή άλλες καταναλωτικές δαπάνες, παρά μόνο για τη στήριξη των σημερινών συνταξιούχων, καθώς και των επόμενων γενεών στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διαγενεακή αλληλεγγύη.

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα 12.00΄ στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, διοργανώνεται από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ανοιχτός διάλογος με τους βασικούς Επιχειρηματικούς Φορείς αξιοποίησης ορυκτού πλούτου, καθώς και τους Κοινωνικούς Φορείς που εκπροσωπούν τη νέα γενιά και τους συνταξιούχους, με θέμα:

«ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

 

Ν.Ε. Λευκάδας.