ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

06/10/2017 11:40Views: 8

Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων και αποτίμηση συνολικής δραστηριότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για το α’ εξάμηνο του 2017

06102017 dt_a_eksamino_2017