Η Υγεία στο χώρο του Νομού Λευκάδος

14/09/2017 14:32Views: 28

 

 

Άρθρο- Παρέμβαση του Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη

(συνέχεια προηγούμενου)

 

 

Ι.     ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε προ-προηγούμενο φύλλο (αριθμός1.449 ημερομηνία 25/08/2017) αναφέρθηκα στο θέμα: Υγεία και ειδικότερα στο Παλαιό και Νέο Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερα, το σημερινό (παλαιό) Νοσοκομείο λειτουργεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, από πλευράς προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού) αλλά και από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής.

Λειτουργεί κυρίως, με το φιλότιμο, την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και τις διαρκείς άοκνες  προσπάθειες (συλλογικές και ατομικές), του συνολικού προσωπικού! Και καλύπτει, όχι μόνο τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων του νησιού, αλλά και εκείνες που δημιουργούνται από την μεγάλη αύξηση του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μία αύξηση που κάθε χρόνο μεγαλώνει και πολλαπλασιάζει τα προβλήματα υγείας!

Το πρόβλημα αυτό γεννάει, κάθε χρόνο και  περισσότερες ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές. Το γεγονός αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να επισπευσθεί η λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου! Για το λόγο αυτό, πρέπει να τελειώσουν το συντομότερο δυνατόν οι απαιτούμενες διαδικασίες και εκτέλεσης των έργων υποδομής, όπως: διευθέτηση όμβριων υδάτων, παροχές νερού και ηλεκτρικού καθώς και οι απαλλοτριώσεις.

Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να θυμίσω στους υπευθύνους ότι η απόφαση του Εφετείου για παραχώρηση του ακινήτου του Κληροδοτήματος Ασμένη, θέτει ορισμένους όρους (χρονικούς και οικονομικούς) για την ολοκλήρωση των έργων και οριστική έναρξη λειτουργίας του Νέου Νοσοκομείου. Δεν γίνεται να μακρύνει ακόμη το χρονικό διάστημα. Ήδη έχουν περάσει δέκα (10) ολόκληρα χρόνια από την απόφαση του Εφέτη και την έναρξη υλοποίησης του έργου! Το επισημαίνω αυτό.

Εννοείται, βέβαια, ότι μέχρι τα εγκαίνια του Νέου Νοσοκομείου (που οι αρμόδιοι προσδιορίζουν για τον Μάϊο μήνα του 2018), πρέπει η σημερινή Διοίκηση του Νοσοκομείου και οι έχοντες σχέση, να φροντίσουν να έχουν στελεχώσει με προσωπικό τις προβλεπόμενες θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού και να είναι στη διάθεσή τους όλα τα μέσα απρόσκοπτης λειτουργίας του!

 

 1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ:

Ο Νόμος 4486/2017 ορίζει ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στο πλαίσιο του  Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), που σκοπό έχουν: τη παρακολούθηση, τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου! Δηλαδή, πρόκειται για ένα κύκλο παρεμβάσεων που αρχίζει από τα μέτρα που προάγουν την υγεία, συνεχίζονται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία και κλείνει με την ολοκληρωμένη φροντίδα εντός ή εκτός νοσηλευτικής μονάδας. Οι υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού, να είναι ποιοτικές και να ανταποκρίνονται με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες του ανθρώπου!

Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι οργανωμένες και να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές (μεταξύ άλλων) της δωρεάν καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού, της ισότιμης πρόσβασης κάθε ατόμου και τις ειδικής μέριμνας για τις ευάλωτες και ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Τέλος, ο Νομοθέτης υπογραμμίζει ότι την ευθύνη για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών την έχει το Κράτος!

 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) περιλαμβάνει:

 1. Τα κέντρα Υγείας (Κ.Υ.)
 2. Τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.)
 3. Τον Οικογενειακό Γιατρό (για ενήλικες: είναι γενικής ιατρικής για κάθε 2.250 άτομα και για παιδιά: ένας παιδίατρος για κάθε 1.500 παιδιά)
 4. Την Ομάδα Υγείας
 5. Τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια
 6. Τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας.
 7. Δίκτυα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας όπως:
 • Οδοντιατρική Φροντίδα
 • Συμβεβλημένοι πάροχοι (ιδιώτες γιατροί)
 • Μαιευτική Φροντίδα
 • Επισκέπτες Υγείας
 • Φυσικοθεραπευτές

 

 

Τα Κέντρα Υγείας είναι αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), που εντάσσονται στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ).

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχεται ενιαία, ολοκληρωμένα και αποκεντρωμένα στο πλαίσιο λειτουργίας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) σε δύο επίπεδα, μέσω συγκεκριμένης διοικητικής δομής.

Σε πρώτο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες από τις εξής μονάδες:

α. Τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.)

β. Τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.)

γ. Τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.)

δ. Τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) και

ε. Τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.)

Οι μονάδες β,γ,δ και ε μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας να μετατρέπονται σε Το.Μ.Υ. με την προϋπόθεση ότι θα στελεχώνονται όπως η Ομάδα Υγείας (δηλαδή, με συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού και ειδικοτήτων).

Σε δεύτερο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας από τα Κέντρα Υγείας.   Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας.

Οι μονάδες παροχής πρώτου επιπέδου υγείας υπάγονται στα Κέντρα Υγείας (δεύτερο επίπεδο),  αποτελούν μαζί Οργανική Μονάδα και υπάγονται διοικητικά στην αρμόδια Δ.Υ.Πε.

 • Τα Νοσοκομεία αποτελούν αυτοτελείς Διοικητικές Μονάδες και έχουν δικό τους Διοικητικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με το Νόμο 4486/2017 (άρθρο 4), τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) είναι αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των διοικήσεων  Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) και έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του Τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αφού συνεργάζονται με το σύνολο των Οργάνων Παροχής Υγείας της περιοχής ευθύνης τους. Στις υπάρχουσες κατά νόμο αρμοδιότητες, ο Υπουργός Υγείας με απόφαση του, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Πε μπορεί να προσθέτει και άλλες αρμοδιότητες στα Κ.Υ., ανάλογα βέβαια με την αυξομείωση του πληθυσμού και των υγειονομικών αναγκών.

Οι γιατροί απασχολούμενοι στα Κέντρα Υγείας, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ μπορούν να συμμετέχουν στη τακτική λειτουργία του Νοσοκομείου της περιοχής, σε αντίστοιχη ειδικότητα! Αυτό μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου και απόφαση του αρμόδιου για τη περιοχή Διοικητή της Υ.Πε.

Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στελεχώνονται από Ιατρικό και άλλο προσωπικό. Ο αριθμός του προσωπικού μπορεί να ξεπεράσει και τα 60 άτομα όπου το 40% είναι ιατρικό προσωπικό!

 

 • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Η Λευκάδα, αυτή, τη στιγμή διαθέτει ένα Κέντρο Υγείας στη Βασιλική. Σύμφωνα με το Νόμο καλύπτει όλη τη περιοχή του Νομού σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Ιατρεία της Νικιάνας, του Βλυχού, της Βασιλικής, της Εξάνθειας, των Λαζαράτων, του Κατωμερίου (Μεγανήσι) και του Καλάμου.

Τι προσωπικό προβλέπεται οργανικά στο Κέντρο Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία (κατά νομό) και τι στη πραγματικότητα συμβαίνει σήμερα; Μπορεί το Κέντρο Υγείας να ανταποκριθεί στη πληθώρα των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του, έστω και  στοιχειωδώς;

 

Α) Με τι προσωπικό δουλεύει το Κέντρο Υγείας

Κατά το υπάρχον οργανικό καθεστώς το Κέντρο Υγείας της Βασιλικής για να λειτουργήσει προβλέπονται.

 

 1. Ιατρικό Προσωπικό:

Οργανικές θέσεις γιατρών (διαφόρων ειδικοτήτων) είκοσι δύο (22)!

Υπηρετούν μόνο τέσσερεις (4)

 • Μία (1) θέση οδοντιάτρου (Διευθύντρια).
 • Ένας (1) γενικός γιατρός, προερχόμενος από το Περιφερειακό Ιατρείο Βλυχού.
 • Ένας (1) γενικός γιατρός, προερχόμενος από το Περιφερειακό Ιατρείο Καρυάς.
 • Ένας (1) αγροτικός γιατρός, τοποθετημένος στη Βασιλική.

Δηλαδή, από πλευράς ιατρικού προσωπικού υπηρετούν τέσσερεις  (4) που αντιπροσωπεύουν το 18% του συνόλου (22) που προβλέπεται!

 1. Νοσηλευτικό Προσωπικό

Προβλέπονται –  Υπηρετούν:

 • Κατηγορία ΤΕΕ: προβλέπονται οργανικές θέσεις τέσσερεις (4)! Υπηρετεί μόνο μία (1), αφού μια δεύτερη μετατάχθηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδος!
 • Κατηγορίας Αδελφών Νοσοκόμων: Προβλέπονται οργανικές θέσεις δέκα (10). Υπηρετούν μόνο τέσσερεις (4)!
 • Κατηγορία ΤΕΕ Μαιευτικής: Προβλέπονται οργανικές θέσεις εννέα (9) Υπηρετεί μόνο μία και αυτή μετακινήθηκε στο Νοσοκομείο!
 • Κατηγορία ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας: Προβλέπονται Οργανικές θέσεις δύο (2). Υπηρετεί μία (1)!
 • Κατηγορία ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: Προβλέπεται οργανική θέση μία (1). Υπηρετεί μία (1).

 

 1. Διοικητικό – Λογιστικό – Τεχνικό και Βοηθητικό Προσωπικό
 • Κατηγορία Διοικητικού Λογιστικού: Προβλέπονται θέσεις δύο (2). Υπηρετεί μία (1)!
 • Κατηγορία ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας: Προβλέπονται οργανικές θέσεις μια (1). Δεν υπηρετεί καμμιά γιατί αυτή που υπήρχε μετακινήθηκε στο Νοσοκομείο.
 • Κατηγορία ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Προβλέπονται οργανικές θέσεις έξι (6). Υπηρετεί ένας (1) γιατί δεύτερος μετακινήθηκε στο Νοσοκομείο!
 • Κατηγορία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Προβλέπονται θέσεις τρείς (3). Υπηρετούν τρείς (3): Δύο (2) οργανικές θέσεις και μια (1) προσωποπαγής.
 • Κατηγορία ΥΕ Επιμελητών. Προβλέπονται δύο (2) οργανικές. Υπηρετεί ένας (1).

 

Β) Με τι προσωπικό δουλεύουν τα Περιφερειακά Ιατρεία;

 • Περιφερειακό Ιατρείο Λαζαράτων. Δεν υπηρετεί κανένας! Ο γιατρός έχει μετακινηθεί στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής και από εκεί στο Νοσοκομείο.
 • Περιφερειακό Ιατρείο Εξάνθειας. Δεν υπηρετεί κανένας! Ο γιατρός έχει μετακινηθεί στο Νοσοκομείο.
 • Περιφερειακό Ιατρείο Νικιάνας. Τοποθετημένος ένας (1). Δεν υπηρετεί κανένας γιατί ο  γιατρός έχει μετακινηθεί στο Νοσοκομείο.
 • Περιφερειακό Ιατρείο Βλυχού. Τοποθετημένοι δύο (2) γιατροί: ένας γενικός γιατρός και ένας αγροτικός! Σήμερα, δεν υπηρετεί κανένας γιατί ο πρώτος μετακινήθηκε στο Κέντρο Υγείας της Βασιλικής και ο δεύτερος στο Νοσοκομείο!
 • Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικής. Τοποθετημένοι δύο (2) Δεν υπηρετεί κανένας γιατί οι δύο έχουν μετακινηθεί στο Νοσοκομείο!
 • Περιφερειακό Ιατρείο στο Μεγανήσι (Κατωμέρι). Προβλέπονται τρείς (3) θέσεις γιατρών. Σήμερα, είναι τοποθετημένοι δύο (2) εκ των οποίων ο ένας έχει μετακινηθεί στο Νοσοκομείο.
 • Περιφερειακό Ιατρείο Καλάμου. Προβλέπεται ένας (1) γιατρός. Υπηρετεί ένας που κάνει και το στρατιωτικό του!

 

Επομένως, σήμερα, πέντε (5) Περιφερειακά Ιατρεία: Λαζαράτων, Εξάνθειας, Νικιάνας, Βλυχού και Βασιλικής λειτουργούν χωρίς γιατρούς, αφού οι τοποθετημένοι γιατροί μετακινήθηκαν στο Νοσοκομείο Λευκάδος. Επίσης, το Μεγανήσι λειτουργεί με έναν (1) αντί για τρείς (3)!

 

Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση από πλευράς προσωπικού, που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής και στα Περιφερειακά Ιατρεία. Ας σκεφθούμε όλοι πως μπορεί να λειτουργούν και να ανταποκριθούν στις πολλές, κατά νόμο, δραστηριότητες – υποχρεώσεις και ευθύνες τους!

Αρκετά Περιφερειακά Ιατρεία είναι κλειστά και όσα είναι ανοιχτά λειτουργούν υποτυπωδώς, ενώ το Κέντρο Υγείας αργοπεθαίνει! Είναι να απορεί κανείς αλλά και να θαυμάζει όλους τους εργαζόμενους που με υπεράνθρωπες προσπάθειες κρατούν «ανοιχτή» τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο Νομό μας!

Το οδοιπορικό στο Χώρο Υγείας θα συνεχισθεί. Έχουμε αρκετά ακόμη να επισημάνουμε…