ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ

11/08/2017 09:50Views: 15

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
************************************
Σήμερα στον οικισμό Βαθέως και συγκεκριμένα έμπροσθεν της πλάτειας
ολοκληρώθηκε η πρώτη τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμάτων.
Η χρήση τους είναι εύκολη για τους πολίτες αφού χρειάζεται απλά και μόνο
το πάτημα του ποδομοχλού. Όταν ο κάδος θα είναι πλήρης τότε δεν θα
άνοίγει έχοντας την κόκκινη ένδειξη αναμμένη (LED)-«ΓΕΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ».
Το έργο αυτό αλλάζει ριζικά την εικόνα της πλατείας και της παιδικής
χαράς έως σήμερα ,απομακρύνοντας τυχόν δυσωσμίες από τους κοινούς κάδους
απορριμάτων οι οποίοι και αποτελούσαν εστία μόλυνσης και μικροβίων
ειδικά κατά τους θερινούς μήνες λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να κρατάμε το νήσι μας καθαρό!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ