Ακόμη και τώρα…

21/03/2018 19:44Views: 50

 

 

 

 

 

 Του κ. Μανώλη Θερμού

 

 

Για κάθε συλλογικό εγχείρημα απαιτείται  εμπιστοσύνη.  Από τα παιχνίδια  μέχρι τους σύνθετους κοινωνικούς θεσμούς οι άνθρωποι  δεν μπορούν να συνεργασθούν για το κοινό καλό αν δεν αδρανοποιήσουν την μεταξύ τους  καχυποψία και όχι μόνο αυτή.

Η σύνθεση των εμπεριστατωμένων απόψεων και όχι  ο πλουραλισμός γνώμεων οδηγούν σε αποφάσεις  μικρότερου κινδύνου.

Αλλά ποιοι   θα κάνουν συνθέσεις  απόψεων;

Οι εκλεκτοί  κύριοι  Τίποτα  όλων  των πλευρών  διεκδικούν  οργίλοι το άδικο  δίκιο τους.

Κανείς δεν θεωρεί  ότι έχει  έστω και ελάχιστη συμμετοχή  στην χρόνια καταπόνηση του περιβάλλοντος.

ΥΨΗΛΑ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟ

Καλύπτουν  τις ανάγκες του παρόντος θέτοντας  σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Δεν σκέπτονται  καμία μέριμνα έτσι ώστε η σημερινή  μεγέθυνση να μην θέτει  σε κίνδυνο τις δυνατότητες μεγέθυνσης των παιδιών μας.

Παντελώς αγνοούν  ότι η ποιότητα ζωής και η οικονομία του τόπου μας πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων .

Αν οι υπεύθυνοι είναι χρηστοί και ικανοί  γιατί να μην  είναι κύριοι ρυθμιστές της ευρύθμης λειτουργίας του τόπου;

Η παταγώδης αποτυχία δείχνει ότι οι υπεύθυνοι είτε δεν ήταν χρηστοί είτε δεν ήταν ικανοί είτε και τα δύο.

Οι κύριοι  ΤΙΠΟΤΑ  θα οφείλουν  να άρουν  αποτελεσματικά  συστηματικές παθογένειες όπως φαινόμενα  αναξιοκρατίας  και υπονόμευσης θεσμών  και κανόνων (βλ. φύση) μέσω υποκατάστασης τους από ιδιοτελή, διαπροσωπικά δίκτυα πελατειακών διευθετήσεων.

Ο ρόλος  των εν λόγω «ΕΛΙΤ»  στην καλλιέργεια  αυτών  των φαινομένων  ιδίως πριν το 2010 εκτιμάται  ότι συνιστά μεσολαβητικό παράγοντα που ενδεχομένως μπορεί, εν μέρει, να ερμηνεύσει την αποτυχία «αλλαγής παραδείγματος» στον τόπο έως τότε.

Μετά το 2010 και παρά την εφαρμογή  επώδυνων προσαρμογών  η αντίσταση  των ίδιων  ελίτ που αναπαράγουν πιστά  πελατειακές  πρακτικές  υποβοηθά την ερμηνεία της αποτυχίας αλλαγής.

Οι φορείς αλλαγής θα έπρεπε να απορρίπτουν ολικά πρακτικές παθογενούς αξιακού περιεχομένου που αναπαραγόμενες συνέβαλαν  αρνητικά στην εμπέδωση θεσμών και κανόνων στην χώρα μας αντιπαραβάλλοντας οικουμενικά και οικολογικά ιδανικά και προσήλωση στην αξιοκρατία και στο καθήκον.

Αυτές δεν εξαλείφονται με κάθε κλείσιμο ματιού  για επαναφορά  των προνομίων  όταν τα μνημόνια  θα είναι παρελθόν και  με κάθε  ανομία που δεν τιμωρείται.

Με σεβασμό

Ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Λευκάδας

Μανώλης Θερμός