Ανακοίνωση ΠΕ Λευκάδας για αιτήσεις εκτίμησης ζημιών από την κακοκαιρία “ΙΑΝΟΣ”

30/09/2020 13:15Views: 18

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», για την εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν μπορούν να «κατεβάσουν»και να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση από τον ιστότοποhttp://www.lefkada.grκαι να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στο emporio.lefkada@pin.gov.grείτε ιδιοχείρως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο/Γραμματεία της Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε αίτηση θα παραδίδονται στοσυνεργείο καταγραφής κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτώβρη 2020