ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29/08/2017 09:20Views: 15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας  ανακοινώνει  ότι:

 

  • Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας για την προσεχή τετραετία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί και του Π.Δ. 372/92 όπως έχει τροποποιηθεί, θα διεξαχθούν την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017.

 

  • Σχετικός γραπτός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του, έχει εκτεθεί προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας ,δ/νση : Γολέμη 5-7 2ος Όροφος , 31100  Λευκάδα.

 

 

 

Η Εκλογική Επιτροπή