ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20/12/2016 08:12Views: 20

TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες» και μια (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφήμιση και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες». Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην σχετική Προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος, στο σύνδεσμο  http://www.teiion.gr/images/stories/pdf/prokiriksis/prokirixi_8_ep.pdf .

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δρ. Γ. Π. ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ