ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/08/2014 11:47Views: 10

AMPELIA

 
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς /αμπελουργούς, ότι από 1η Αυγούστου 2014 μέχρι 15η Δεκεμβρίου 2014, μπορούν να κάνουν αίτηση για να λάβουν δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Απόθεμα.
Οι αιτήσεις θα αφορούν αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ενός (1) στρέμματος και θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοτυπία Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή εκκαθαριστικό του 2014
3. Φωτοτυπία τίτλου κυριότητας Αγροτεμαχίου
4. Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης εκμετάλλευσης 2014
5. Αντίγραφο Αμπελουργικού Μητρώου και δηλώσεις συγκομιδής για το 2012 και 2013 (δίδονται από την Υπηρεσία).

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία μας
τηλ. 2645360743, Μαρία Παπαλεξάνδρου