ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/08/2013 08:15Views: 26

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

 

Κάνουμε γνωστό στους υπερχρεωμένους πολίτες της Λευκάδας, μέλη μας, ότι μπορούν, για τις τροποποιήσεις  που έγιναν την 14/6/2013 και αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (προστασία πρώτης κατοικίας κ.λ.π), να ενημερωθούν σχετικά στα νέα μας τηλέφωνα 2610222829 και 6970422612.

 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ