Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ              dimos

 

 

 

Στις 26/11/2014 με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λευκάδας  κάλεσε ιδιώτες και επιχειρήσεις, που έχουν τοποθετήσει πλαίσια και διαφημίσεις που χαρακτηρίζονται «ρύποι», να τα απομακρύνουν το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014.

Την Πέμπτη 15/1/2015, το πρωί, συνεργείο του Δήμου, ως αρχή, θα προβεί στην αφαίρεση των διαφημίσεων – ρύπων που βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο, από τα όρια του νομού Λευκάδας μέχρι την είσοδο της πόλης.

Επισημαίνουμε ότι οι διαφημίσεις – ρύποι θα αφαιρεθούν ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο βρίσκονται (Δημόσιος, Δημοτικός, ιδιωτικός) (οικ. 28246/15-6-2011/Υπ. Εσωτ., Αποκ & Ηλεκτρ. Διακ/σης).

Τα πλαίσια θα παραμείνουν στο Δήμο για ένα μήνα στη διάθεση των ιδιοκτητών και κατόπιν θα ανακυκλωθούν ή θα καταστραφούν.