Α.Σ. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ: Νέο Δ.Σ…

23/03/2014 08:23Views: 40

tili

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 19-03-2014 ήλθε σε συνεδρίαση, το νεοεκλεγέν ενδεκαμελές ΔΣ του Α.Σ. Τηλυκράτη, και κατόπιν ομόφωνης απόφασης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Βαγενάς Γεώργιος   Πρόεδρος

Βλάχος Τριαντάφυλλος   Αντιπρόεδρος

Καρτάνος Χριστόφορος   Ταμίας

Γληγόρης Νικόλαος   Γενικός Γαμματέας

Βλάχος Νικόλαος Αναπληρωτής   Γεν.Γραμματέας

Τετράδης Πάνος   Γενικός Έφορος υλικού

Γράψας Γεώργιος  Γενικός Αρχηγός

Βλάχος Ζώης Μέλος (υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων)

Κατωπόδης Νικόλαος   μέλος

Κατωπόδης Ευστάθιος  μέλος

Κορφιάτης Αναστάσιος μέλος (υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων).

 

 

 

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ