Γεφύρι -Άγιος Πέτρος – Νικολή

12/09/2018 18:34Views: 58

 

Για την εκδήλωση στον Άγ. Πέτρο θα ξεκινήσει λεωφορείο
απ’ το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας την Κυριακή στις 16.30΄
προσφορά του ΚΤΕΛ Λευκάδας