Δελτίο Τύπου Α.Γ.Α Ευκλέα Λευκάδας

29/09/2017 10:30Views: 13

Το Δ.Σ του Ευκλέα Λευκάδας σας ενημερώνει ότι η λειτουργία του Ευκλέα Νυδρίου θα ξεκινήσει την 11/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00-19:17 στον χώρο του συλλόγου KANGOO της κυρίας KOGOI MELANIA.
Ώρες μαθημάτων:
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-19 :15
ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00-18:15
Διδάσκοντες: Διεθνής εκπαιδευτής Καββαδίας Ευστάθιος VI DAN. 
Εκπαιδευτής : Καραγιώργος Ιωάννης ΙΙΙ DAΝ και Τσούτσης Νεκτάριος ΙΙ DAN.