ΔΗΜΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η…

03/02/2014 11:04Views: 19

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας

   

 

Λευκάδα, 3 Φεβρουαρίου 2014

            Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145026 (ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014) συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) για τη συνολική καταγραφή των σημείων αυτών και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.

Το Μητρώο θα περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρήσουν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια κ.α.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της καταγραφής μέσω της υποβολής της αίτησης που περιέχει η σχετική ΚΥΑ προηγείται της άδειας χρήσης νερού στην περίπτωση υφιστάμενων γεωτρήσεων για τις οποίες δεν έχει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014 υποβληθεί αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ Α βαθμού. Επιπλέον, στην προαναφερόμενη περίπτωση η καταγραφή θεωρείται προαπαιτούμενο της έκδοσης άδειας χρήσης νερού.

                Καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή αιτήματος καταγραφής είναι η 15η Μαΐου 2014.

Το Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανία του Δήμου μας είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση καθώς και για τη συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ