ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ:Αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων

30/01/2015 10:08Views: 144

IF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤ. ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                  

Ταχ. Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Ταχ. Κώδικας : 311 00  Λευκάδα

Πληροφορίες: M. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τηλ: 2645360743

FAX: 2645360745

e-mail: fytikis_zoikis.lefkada@ pin.gov.gr

                         Λευκάδα    30/1/2015

Αρ. Πρωτ. οικ. 11862/1753

 

 

ΠΡΟΣ:   Ως ΠΔ

 

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων
ΣΧΕΤ. Νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012)

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας, υπενθυμίζει στους κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τον Ν. 4056/2012,  ότι υποχρεούνται έως τις 12-03-2015 να λάβουν την παραπάνω άδεια, υποβάλλοντας σχετική αίτηση  συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δεν θα εφοδιαστούν έγκαιρα με άδεια σταβλικής εγκατάστασης, θα  υποστούν Διοικητικές  Κυρώσεις  και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, στο Διοικητήριο  (τηλ. 2645360743).

Παρακαλούνται οι εφημερίδες και η ιστοσελίδα του Πίνακα Διανομής να δημοσιεύσουν αδαπάνως την παραπάνω είδηση.

 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

1)