Ειδική Συνεδρίαση για ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2016

26/11/2015 09:08Views: 22

συνεδριαση δημοτικου συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 & 159 του Ν.3463/2006, των άρθρων 67 & 266 του Ν.3852/10, του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 και της ΚΥΑ 26945/31.07.2015 σας προσκαλούμε  σε δημόσια ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 30  Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  20:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με μοναδικό  θέμα:

 

 

 Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση  Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016.

                             Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Πέτρος Ματαράγκας, Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        

       Κοινοποίηση:                                            

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                      ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

 

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

  1. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.