ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ -ΠΙΝ: Έξυπνη εξειδίκευση στα Ιόνια Νησιά

01/11/2013 11:55Views: 18

HPIM2073

 

Πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2013 η 2η σειρά θεματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση στα Ιόνια Νησιά, για την νέα  προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Διοργανωτής τους ήταν η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τις κατά τόπον Περιφερειακές Ενότητες.

Στις συναντήσεις αυτές δόθηκε έμφαση και λόγος κυρίως στους τοπικούς επιχειρηματίες και σε εκπροσώπους παραγωγικών και άλλων φορέων, σχετικών με το θέμα της κάθε συνάντησης, που ήταν :

–  στη Ζάκυνθο : «Τουρισμός- Περιβάλλον & Πράσινη Οικονομία»

–  στην Κεφαλονιά: «Πρωτογενής τομέας, Αγροδιατροφή & Γαστρονομία»

– στη Λευκάδα: «Θαλάσσια οικονομία», και

– στην Κέρκυρα : «Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία».

Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν να καταγραφούν όσο το δυνατόν συγκεκριμένες προτάσεις για τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τους παραπάνω τομείς που αποτελούν και τους κύριους άξονες για την Έξυπνη Εξειδίκευση στα Ιόνια Νησιά, όπως προέκυψε από τις προγενέστερες διαβουλεύσεις.  Επίσης να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματικών τομέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και δημόσιων φορέων, ώστε να διαμορφωθούν δίκτυα συνεργασιών.

Εξ Εξ 1013 009

Απώτερος στόχος είναι να προκύψουν αναβαθμισμένα ή νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα ήδη προσφερόμενα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και να προβλεφθούν οι αντίστοιχες δράσεις στο υπό διαμόρφωση Πρόγραμμα της νέας περιόδου 2014-2020.

Εξ Εξ 1013 003

Οι προτάσεις και ιδέες που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα τύχουν αξιολόγησης και σύνθεσης, ενώ η διαδικασία της διαβούλευσης και της κατάθεσης τυχόν άλλων προτάσεων από φορείς και επιχειρηματίες παραμένει ανοικτή.