ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙKΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15/01/2014 16:19Views: 13

epimelitirio_lefkadas

 

Το Επιμελητήριο Λευκάδας  υπενθυμίζει στα μέλη του την Υγειονομική Διάταξη που αφορά όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφορά την επικαιροποίηση των αδειών τους σύμφων& alpha; με το ΦΕΚ 2718 Τεύχος Β΄/ 8-10-2012 και την υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/Οικ.96967 Απόφαση στο τέλος της οποίας και πιο συγκεκριμένα στο Παράρτημα 2 περιλαμβάνεται η ονομασία των καταστημάτων τους βάσει της τελευταίας από& phi;ασης αλλά και η αντιστοίχησή τους με την ονομασία που προβλέπονταν στην προηγούμενη υγειονομική διάταξη.

Επισημαίνεται στους επαγγελματίες ότι η νέα υγειονομική διάταξη δίνει στις επιχειρήσεις τους σημαντικές δυνατότητες, αλλά προβλέπει και υποχρεώσεις για αυτούς.
Για τους λόγους α&ups ilon;τούς οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνονται στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος, ΕΟΤ, Λιμενικό Ταμείο, κτλ) για περισσότερες πληροφορίες και ενέργειες.

Για τη Διοικητική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Σκιαδαρέσης