Ενημερωτική ημερίδα παρουσίασης νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

22/04/2016 07:56Views: 16

53850aed-629c-4f08-9cd3-4bc84b1ecc10  1384

 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20/4/2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας η ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του φορέα, Σωτήρης Σκιαδαρέσης, υπογράμμισε τη σημασία της ένταξης των επιχειρήσεων σε προγράμματα με στόχο την ανταγωνιστικότητά τους και την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ιδιαίτερα μάλιστα στη παρούσα οικονομική συγκυρία, που απειλεί την επιχειρηματικότητα με αφανισμό.

Στη συνέχεια, το λόγο πήραν έξι στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκής Προγραμμάτων, που παρουσίασαν τα τέσσερα νέα επενδυτικά Προγράμματα που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και πιο συγκεκριμένα: 1)»Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 2) «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», 3) «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», 4) «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Τέλος, τα στελέχη της Διαχειριστικής έδωσαν διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης