ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ε.Ι.Ν.Η.) ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την κατασκευασμένη πειθαρχική δίωξη του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου Λευκάδας και πρόεδρου των εργαζομένων του συλλόγου από το Διοικητή του νοσοκομείου και ΖΗΤΑΜΕ την άμεση ανάκληση της πειθαρχικής δίωξης

14/10/2020 12:50Views: 9