Επιτακτική αλλαγή πλεύσης…

25/06/2018 18:39Views: 101

 

Του Μανώλη Θερμού

(Πρόεδρος Ξενοδόχων Ν.Λευκάδας)

      Η καλύτερη επιλογή που έχουμε αυτή  την στιγμή σαν χώρα είναι να αντικαταστήσουμε σταδιακά την κουλτούρα  που μας διέπει και εννοώ το πρόβλημα διαπλοκής και διαφθοράς,. Αυτό μπορεί να γίνει   με μια νέα αντίληψη που  θα δίνει αξία στην μακροπρόθεσμη ευημερία του συνόλου και των δημιουργών και θα  ανταμείβει εκείνους που προκρίνουν τη συμβολή τους στο κοινωνικό σύνολο από την απλή αυτοεπιβεβαίωση.

Όπως επίσης πρέπει να αλλάξουμε και την επικείμενη κουλτούρα στην οικονομία. Οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να προάγουν  το θάρρος και την περιέργεια. Οι σύγχρονες οικονομίες πρέπει να προωθούν την συμμετοχή, την  πρόσβαση, την γενναιοδωρία, την καινοτομία και την υποστήριξη ανάληψης ρίσκου, τον πειραματισμό.

Επιπροσθέτως η χώρα πρέπει να ενθαρρυνθεί ώστε να επαναλάβει τις προσπάθειες της να ελέγξει τις δημόσιες δαπάνες και να αυξήσει την παραπαίουσα παραγωγικότητά της.

Οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στον επιχειρηματία που επενδύει  στην καινοτομία και στην ποιότητα. Είναι ο μόνος τρόπος να πλησιάσουμε τον ανταγωνισμό . Είμαστε υποχρεωμένοι να μοιράζουμε αρμοδιότητες και στόχους στους νέους που έχουν θάρρος και σίγουρα τα αποτελέσματα θα μας δικαιώσουν.

Οι πολιτικοί δεν πρέπει να αδρανούν  εξαιτίας του πολιτικού κόστους και να μένουν τα προβλήματα άλυτα ούτως ώστε να εμφανίζεται ο λαϊκισμός ο οποίος απλοποιεί τα προβλήματα, παραλύει την οικονομία και ανακόπτει  τις ευσυνείδητες  μακροχρόνιες προσπάθειες για τις αλλαγές που χρειάζονται οι κοινωνίες και οι οικονομίες.

Και συνοψίζω λέγοντας ότι οι «φορείς αλλαγής» θα χρειαστεί να απορρίπτουν  ολικά πρακτικές παθογενούς αξιακού περιεχομένου που  – αναπαραγόμενες- συνέβαλαν αρνητικά στην εμπέδωση θεσμών και κανόνων στην χώρα μας αντιπαραβάλλοντας οικουμενικά ιδανικά και προσήλωση στο καθήκον είτε εργασιακό  είτε κοινωνικό. Οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ιστορία, να κατανοούν  την οικονομία, να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, να γνωρίζουν  λογοτεχνία και να μιλούν γλώσσες. Τότε θα  έχουν  μεγαλύτερη  ευρύτητα, αντίληψη και κρίση και εύκολα θα βρίσκουν σημεία επαφής με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει  να δοθεί στην δημιουργία σύγχρονων, εξωστρεφών  και καινοτόμων  μονάδων  ικανοποιητικού μεγέθους (μικρομεσαίες) στελεχωμένων με το κατάλληλα  εξειδικευμένο προσωπικό πλήρους ή μερικούς απασχόλησης ικανοποιητικές αποδοχές  ευοίωνες προοπτικές.

Έτσι βοηθούμε και αναπτύσσουμε τον τουρισμό