Επιταχύνονται οι έλεγχοι παλαιών επενδυτικών νόμων

29/08/2017 10:48Views: 13
Υπ. Ανάπτυξης: Περνά από «κόσκινο» την υλοποίηση των υπαχθέντων σχεδίων – Ποιοι είναι οι όροι παραμονής στα αναπτυξιακά κίνητρα

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 09:40

REUTERS/DADO RUVIC

Εντός λίγων ημερών θα ξεκαθαρίσει το σύνολο του αιτούμενου προϋπολογισμού στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Στην επίσπευση των διαδικασιών για το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων των παλαιών αναπτυξιακών νόμων προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματίσει μια σημαντική αύξηση των ελεγκτών που θα εξετάζουν την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σ’ αυτούς, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσες τελικά επενδύσεις θα αποπληρωθούν.

Η αρχή γίνεται με τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, καθώς εντός των επόμενων ημερών θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα για πόσα θα δοθεί παράταση έως το τέλος Ιουνίου 2018, αλλά και για πόσα ήδη έχουν υλοποιηθεί.

Τα στοιχεία αυτά θα προκύψουν από τους φακέλους που κατατέθηκαν έως 31/7/2017 οι οποίοι πιστοποιούσαν την υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Όσα επενδυτικά σχέδια είναι υλοποιημένα κατά το 50% του αρχικού τους σχεδίου μπορούν να παραμείνουν εντός αναπτυξιακού νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα απεντάσσονται. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να διευκολυνθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επενδυτών, είχε δοθεί η δυνατότητα αιτιολογημένης μείωσης του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου έως και 50%. Τα έργα αυτά, δεν θα απενταχθούν.

Για τα έργα που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 η σχετική προθεσμία εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζουμε ότι στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 τα αρχικώς υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια ξεπερνούσαν τις 10.000. Ωστόσο, στην καταγραφή που έγινε στο τέλος του 2015 προέκυψε ότι τα δυνητικώς επιλέξιμα σχέδια είχαν μειωθεί σε περίπου 6.300. Πλέον σε λίγες ημέρες θα γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό των επενδύσεων που συνεχίζουν ή που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και το σύνολο του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η καταβολή της επιχορήγησης μπορεί να γίνει σε πέντε ή έξι ισόποσες δόσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης είναι το πιο κρίσιμο σημείο στην ορθή υλοποίηση της επένδυσης. Ο βασικός σκοπός του ελέγχου του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του προβλεπόμενου έργου και της τήρησης των προδιαγραφών που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα (παραδοτέο, εγκατάσταση, μηχάνημα, όργανο, εξοπλισμός).

Αποτελεί ίσως το δυσκολότερο μέρος του ελέγχου, αφού απαιτεί συνδυασμένη γνώση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση ανάμεσα στον αρχικό σχεδιασμό και στο τελικό αποτέλεσμα και προϋποθέτει σημαντική εμπειρία προκειμένου να εντοπιστούν τα σημαντικότερα σημεία ελέγχου και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη επαλήθευση.

Ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης επιμερίζεται στον έλεγχο των έργων της ειδικότητας του μηχανολόγου μηχανικού και στον έλεγχο των έργων της ειδικότητας του πολιτικού μηχανικού.

Αντίστοιχα, το οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης συνδέεται άμεσα και με το φυσικό της αντικείμενο. Καθοριστικό σημείο για την επιτυχή ολοκλήρωσή του είναι η ορθή έκδοση και εξόφληση των παραστατικών που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες στις οποίες προέβη ο φορέας κατά την υλοποίηση της επένδυσης.

πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1270784/epitaxunontai-oi-elegxoi-palaion-ependutikon-nomon