ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

26/04/2016 07:55Views: 16

EEK

 

 

Η Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λευκάδας, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας, ευχαριστούν  το  Αεροπορικό  Απόσπασμα Ακτίου  για  την  προσφορά  Εκπαιδευτικού  Υλικού  στα  τρία  προαναφερθέντα  σχολεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λευκάδας που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της κ. Κόγκα Αντώνιο, πιστοποιεί ότι εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν την καθαριότητα του σχολείου από την κ. Πολυχρονοπούλου Χριστίνα, καθαρίστρια με σύμβαση έργου με την καταβολή του 30%.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόγκας Αντ.        Σταματέλος  Ν.             Ρομποτής  Γ.       Καρανάσος  Γ.