Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

19/12/2014 08:19Views: 17

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σταδίου 48, Τ.Κ 104-65

ΑΘΗΝΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ακαδημία Αθηνών εκτιμώντας την επί σαράντα τέσσερα συνεχή  χρόνια  προσφορά της

 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 στα γράμματα. την ιστορική έρευνα και την πολιτιστική δραστηριότητα τιμά αυτή με

ΒΡΑΒΕΙΟ

στην Πανηγυρική της Συνεδρίαση  στις19 Δεκεμβρίου 2014

Το Δ.Σ