” Η ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ”

28/04/2016 10:06Views: 280

BENETATOS   6be4439e-af33-458d-8d20-0a0f85506aa0

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μια ασφαλή λύση για την άμεση κάλυψη των δαπανών που είναι αναγκαίες κατά την καλλιεργητική περίοδο και συνδέονται με την παραγωγή τους, προσφέρει στους αγρότες η Τράπεζα Πειραιώς. Με  την «Κάρτα Αγρότη» που ήδη διαθέτει από όλο το δίκτυό της, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να προεξοφλούν μέρος των ετήσιων επιδοτήσεων που δικαιούνται και να χρηματοδοτούν τοις μετρητοίς και άρα με μειωμένο κόστος, μια μεγάλη γκάμα δαπανών που πρέπει να κάνουν καθόλη τη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου.

Όπως εξηγεί ο κ.  Περικλής Μπενετάτος , Διευθυντής Καταστήματος Λευκάδας της Τράπεζας Πειραιώς, πρόκειται πρακτικά για ένα «πορτοφόλι» στο οποίο μπαίνει προκαταβολικά μέρος του ποσού των επιδοτήσεων του παραγωγού, την περίοδο που χρειάζεται τα χρήματα για να καλύψει τις παραγωγικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να αγοράσει σπόρους, καύσιμα, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές κτλ. Έτσι, επειδή ο έμπορος πληρώνεται άμεσα, μπορεί ο παραγωγός να επιτύχει τιμές μετρητοίς για τα εφόδιά του και να μειώσει το κόστος του. Επιπλέον, με την κάρτα αγρότη μπορεί να εξοφλήσει λογαριασμούς αγροτικού ρεύματος, άρδευσης, ασφαλιστικών εισφορών (ΟΓΑ, ΕΛΓΑ), να αγοράσει εργόσημο για εργάτες κλπ. Η εξόφληση της κάρτας γίνεται αυτόματα με τις επιδοτήσεις».

 

Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, η Τράπεζα Πειραιώς, με βάση τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει τόσο στον τομέα της αγροτικής πίστης όσο και στη χρήση των καρτών, προχώρησε στην έκδοση της Κάρτας Αγρότη που προσφέρει στον παραγωγό πολλά πλεονεκτήματα, ως ένα μοντέρνο και συμφέρον χρηματοδοτικό εργαλείο, με οφέλη και προσφορές που συνεχώς θα εμπλουτίζονται. Προσθέτει δε ότι με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς κάνει το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της πολιτικής της για την ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου και εν γένει του αγροτοδιατροφικού τομέα, εκτιμώντας πως διαθέτει τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης και μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

 

Ο κ. Μπενετάτος, στη συνέχεια απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα εξηγώντας πως ακριβώς λειτουργεί η Κάρτα Αγρότη.

 

Ερ. Πως προσδιορίζεται το όριο;

Η «Κάρτα Αγρότη» είναι ένα προσωποποιημένο τραπεζικό προϊόν, καθώς το όριο κάθε κάρτας προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε αγρότη, με βάση την ετήσια επιδότηση που δικαιούται. Το όριο ανοίγει το Φεβρουάριο κάθε έτους και κλείνει με την καταβολή των επιδοτήσεων τους τελευταίους μήνες του έτους, οπότε και εξοφλείται η κάρτα. Για την απόκτηση της Κάρτας αρκεί η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας από τον αγρότη, ο οποίος την παραλαμβάνει εντός 2 – 3 ημερών. Αμέσως μπορεί να κάνει χρήση σε όλα τα εξειδικευμένα καταστήματα αγροεφοδίων και καυσίμων που έχουν POS. Επιπλέον, η κάρτα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με ειδικές προσφορές εκπτώσεων προς τους αγρότες, για προϊόντα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του πρωτογενούς και άλλων τομέων της οικονομίας.

 

 

Ερ. Ποιοί είναι δικαιούχοι;  

Απ. Δικαιούχοι είναι οι αγρότες ηλικίας έως 70 ετών που λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, δηλαδή άμεσες ενισχύσεις ΚΑΠ.

Ερ. Πόσο επιτόκιο πληρώνει ο αγρότης;

Απ. Πριν απ’όλα η συγκεκριμένη κάρτα δεν έχει έξοδα έκδοσης. Το μόνο έξοδο είναι το επιτοκιακό κόστος από τη χρήση της κάρτας και ανάλογα με το ποσό που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Το κυμαινόμενο επιτόκιό της είναι χαμηλότερο από αυτό των κεφαλαίων κίνησης αγροτών. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι επειδή η χρήση της κάρτας γίνεται σταδιακά και ο χρόνος χρήσης της είναι μικρότερος του έτους (π.χ. Φεβρουάριο με Νοέμβριο), η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Για παράδειγμα αν κάποιος χρησιμοποιήσει σταδιακά το όριο της κάρτας για 6 μήνες τότε η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε περίπου 3%. Προφανώς, για τους αγρότες που μέσα στο χρόνο δεν έκαναν χρήση της κάρτας, το επιτοκιακό κόστος είναι μηδενικό.

Ερ. Τι οφέλη έχει ο αγρότης από την κάρτα αγρότη;

Απ. Με την κάρτα αγρότη έχει άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα για αγορά εφοδίων και πληρωμές οφειλών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, τη στιγμή που τη χρειάζεται. Επιπλέον, μειώνει το κόστος παραγωγής του, επειδή, παρόλο που πληρώνει με κάρτα αγοράζει σε τιμές τοις μετρητοίς, ενώ παράλληλα παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά το κόστος παραγωγής του. Τέλος, επειδή πληρώνει με κάρτα λαμβάνει παραστατικά, τα οποία τον βοηθούν στην αποτελεσματικότερη κατανόηση του κόστους παραγωγής του και φυσικά μειώνουν το καθαρό εισόδημά του που φορολογείται, αφού αποδεικνύουν τις δαπάνες του.

 

Το κόστος χρήσης της «Κάρτας Αγρότη» είναι πολύ μικρό. Για παράδειγμα, ένα ελαιοπαραγωγός, θα πρέπει να διαχειριστεί από την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου, δηλαδή τον Φεβρουάριο, τις τρέχουσες δαπάνες. Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τετράμηνο, Φεβρουάριο-Μάιο, οι δαπάνες για λίπανση των δέντρων και φυτοπροστασία, καθώς και για πετρέλαιο που απαιτείται για τη χρήση των αγροτικών μηχανημάτων, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 450 ευρώ. Η επιβάρυνση τόκων φθάνει στα 7 ευρώ. Το καλοκαίρι, Ιούνιο με Αύγουστο, υπάρχουν επίσης δαπάνες για φυτοπροστασία και πετρέλαιο 260 ευρώ. Μέχρι στιγμής η δαπάνη φθάνει στα 710 ευρώ και ο τόκος στα 10 ευρώ. Στο επόμενο τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου προβλέπονται δαπάνες 290 ευρώ για τέλη άρδευσης – εργατικά. Το συνολικό ύψος των δαπανών μέχρι στιγμής, από τον Φεβρουάριο μέχρι το Νοέμβριο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, όπου ο τόκος είναι 3 ευρώ.

Ως εκ τούτου, μέχρι την εξόφληση το Δεκέμβριο, οπότε καταβάλλεται η αγροτική επιδότηση, η συνολική επιβάρυνση του ελαιοπαραγωγού για τη διευκόλυνση των 1.000 ευρώ που του παρείχε η «Κάρτα Αγρότη» φθάνει στα 20 ευρώ.

 

 

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Περαιτέρω διευκρινίσεις δίνει ο κ. Μπενετάτος και σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς στο χώρο της Συμβολαιακής Τραπεζικής στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιλογής, με βάση την οποία θεωρεί ότι η στήριξη του τομέα, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι πολυεπίπεδη.

Το πρώτο σκέλος αφορά ουσιαστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής. Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί με κεφάλαια κίνησης και τις εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στους προμηθευτές και κυρίως μιας προνομιακής τιμολόγησης, αφού θα πληρώνουν κι αυτοί τοις μετρητοίς. Παράλληλα, στα οφέλη περιλαμβάνονται και η αύξηση της ρευστότητας -ιδιαίτερα σε περιόδους που είναι περιορισμένη- όπως στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου, η ενδυνάμωση των σχέσεων με τις εταιρείες-προμηθευτές και η δυνατότητα προσφοράς ανταγωνιστικών τιμών στους παραγωγούς. Η μεγάλη πρόκληση, μέσα από την ορθολογική χρήση των κεφαλαίων αυτών, είναι να επωφεληθούν όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εμπορίας και να παραχθούν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η αρχή έγινε με τη γερμανική εταιρεία Bayer, η οποία ήλθε σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, προς όφελος των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, για την έγκαιρη προμήθεια των αγροεφοδίων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το έτερο σκέλος αφορά στη διάθεση και ουσιαστικά την προβολή των ποιοτικών προϊόντων των Ελλήνων παραγωγών. Κι εδώ έρχεται η σύνδεση με τον ξενοδοχειακό τομέα. Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί τις ξενοδοχειακές μονάδες για την προμήθεια επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων από Συνεταιρισμούς και Επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Πρακτικά, οι επιχειρήσεις αυτές και οι Συνεταιρισμοί συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με τα ξενοδοχεία.

 

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Όπως είναι γνωστό, η Τράπεζα Πειραιώς τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμόζει το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που αποτελεί ένα πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης για την στήριξη και ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα τρία χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί σε όλη την χώρα, από την Θράκη μέχρι την Κρήτη και περισσότερες από 170 επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα, με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 680 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά το 1,35 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν σε 73 χώρες.