Η “Σοφία” στη Λευκάδα (εικόνες)

05/01/2019 12:33Views: 377
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες

Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες

Τσουκαλάδες
Σύβρος

Σύβρος

Σύβρος

Σύβρος

Σύβρος
Σύβρος
Σύβρος

Σύβρος
Νικολή

Νικολή

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

πηγή: mylefkada.gr