Η «Σοφία» στη Λευκάδα (εικόνες)

05/01/2019 12:33Views: 41
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Βαυκερή
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες

Τσουκαλάδες
Τσουκαλάδες

Τσουκαλάδες
Σύβρος

Σύβρος

Σύβρος

Σύβρος

Σύβρος
Σύβρος
Σύβρος

Σύβρος
Νικολή

Νικολή

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

πηγή: mylefkada.gr