Η Υγεία στο χώρο του Νομού Λευκάδος

21/09/2017 12:49Views: 59

 

 

 ΑΡΘΡΟ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΒΕΡΓΙΝΗ

 

Συνέχεια από το προηγούμενο

Ο Νόμος 4486/2017 που αναφέρεται στη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εισάγει, πέρα των άλλων, και τον θεσμό των Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.) (άρθρο 5 με 4 παραγράφους).

Οι Το.Μ.Υ. αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες των Κέντρων Υγείας. Συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας, κατά περιοχή, Υγειονομικής Περιφέρειας και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών  Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ).

Οι Το.Μ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς γιατρούς, σύμφωνα με το έκτο (6) άρθρο, παράγραφος πέντε (5) και έξι (6) ορίζονται α) γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολόγος για ενήλικο πληθυσμό σε αναλογία ένας γιατρός για 2.250 εγγεγραμμένους και β) γιατροί με ειδικότητα παιδιάτρους για τον παιδικό πληθυσμό σε αναλογία ένας παιδίατρος για 1.500 παιδιά.

Οι Το.Μ.Υ. στελεχώνονται από μια Ομάδα Υγείας και έχουν ευρύτατες αρμοδιότητες και συνεπώς ευθύνες για την προαγωγή και αγωγή της Υγείας του πληθυσμού που χρεώνονται. Συνεργάζονται με όλους τους φορείς και τις δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Το προσωπικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό, εργάζεται πενθήμερο (Δευτέρα – Παρασκευή) σε δύο βάρδιες.

Το ιατρικό προσωπικό έχει 7ωρο από 8:00πμ ως τις 3:00μμ και από τις 2:00μμ ως τις 9:00μμ το βράδυ και το λοιπό προσωπικό δουλεύει 8ώρο από τις 7:00πμ το πρωί ως τις 3:00μμ το μεσημέρι και από τις 2:00μμ ως τις 10:00μμ το βράδυ. Το ωράριο μπορεί να τροποποιείται.

Υπεύθυνος συντονισμού Δράσης των Το.Μ.Υ. είναι, ανά δύο χρόνια, ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού, του οποίου η θητεία μπορεί να ανανεωθεί για άλλα δύο χρόνια.

Οι Το.Μ.Υ., όπως έχω γράψει σε προηγούμενο άρθρο, ανήκουν στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας σε Πρώτο Επίπεδο. Επίσης, υπενθυμίζω ότι Δεύτερο Επίπεδο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είναι τα Κέντρα Υγείας, στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούμενα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

 

Οι Το.Μ.Υ. στη Λευκάδα

Για την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία Το.Μ.Υ. στη Λευκάδα ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά. Ανακοινώθηκαν δελτία τύπου από επίσημους κομματικούς φορείς ή πρόσωπα που εκπροσωπούν κομματικούς φορείς με περιεχόμενο μάλιστα που αφορούσε όχι μόνο τις Το.Μ.Υ.  (Τοπικές Ομάδες Υγείας), αλλά και ευρύτερα, που αφορούσε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στη Λευκάδα.

Είναι γεγονός, ότι οι Το.Μ.Υ., σήμερα, μετά της ψήφιση του Νόμου 4486/2017αποτελούν θεσμό. Ένας θεσμός που προστέθηκε ως μεταρρυθμιστική αλλαγή στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και επομένως ευρύτερα στο ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας).

Είναι αλήθεια, ότι από την προκήρυξη της Κυβέρνησης (Υπουργείο Υγείας) που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 03/08/2017, απουσίαζε ο Νομός Λευκάδας. Αυτό, βέβαια, δημιούργησε ερωτηματικά και αντίδραση. Ίσως, ήμουνα ο πρώτος που αντέδρασα, όταν, μάλιστα, διάβασα ότι οι άλλοι επτανησιακοί Νομοί (Ζάκυνθος, Κέρκυρα και Κεφαλλονιά) ήταν στην προκήρυξη! Ακόμη δε περισσότερο, όταν γνωρίζει κανείς τα μεγάλα κενά που παρουσιάζει ο χώρος υγείας στη Λευκάδα: στο Νοσοκομείο, στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής, στα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς  και την αδικαιολόγητη μακρά αναμονή λειτουργίας του Νέου Νοσοκομείου!

Δεν αμφισβητεί κανείς πως όλοι οι υπεύθυνοι της Λευκάδος ενδιαφέρονται για όλα! Το ερώτημα, βέβαια είναι, πότε εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και τι τελικά πετυχαίνουν! Το ίδιο συμβαίνει  σε κυβερνητικό και εθνικό επίπεδο! Δυστυχώς, όταν δεν γίνεται τίποτε όλοι κατηγορούν κάποιον και όταν γίνεται κάτι από κάποιον, τότε όλοι οι άλλοι και μάλιστα οι απόντες, τρέχουν να το οικειοποιηθούν ως δική τους επιτυχία!

Δεν αμφισβητεί κανείς ότι το νομοθέτημα και συνεπώς η ίδρυση των Το. Μ.Υ. είναι έργο της Κυβέρνησης άρα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Άρα και η παράλειψη είναι δικό της έργο. Επομένως, αν επιζητεί τον έπαινο για το Νόμοπαράλληλα και ταυτόχρονα, πρέπει να δεχτεί και την κριτική των παραλείψεών της!

Τα Το.Μ.Υ. είναι ένας χρήσιμος, αναγκαίος και απαραίτητος θεσμός;

Είναι γεγονός ότι, όπως παρουσιάζεται στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου και όπως προβλέπεται με τις κατά Νόμου αναγραφόμενες αρμοδιότητες να λειτουργήσουν οι Το.Μ.Υ., θα έλεγε κανείς πως ο θεσμός χρειάζεται! Τότε γιατί η ΝΔ δεν το ψήφισε; Προσωπικά είμαι από εκείνους που δεν διστάζω να εκφέρω άποψη και κρίση, για θέματα βέβαια που ξέρω και να πάρω θέση.

Είμαι σε θέση να ξέρω ότι η ΝΔ δεν το ψήφισε όχι γιατί διαφωνούσε ή διαφωνεί με μεταρρυθμιστικές αλλαγές στο ΕΣΥ, αλλά γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση (Το.Μ.Υ.) δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και επομένως να λύσει προβλήματα στη λειτουργία του ΕΣΥ. Οι  Το.Μ.Υ. δύσκολα θα ανταποκριθούν στο ρόλο τους: πρώτονγιατί στη λειτουργεία του όλου Συστήματος Υγείας θα προκαλέσουν πιθανές  συγχύσεις, συγκρούσεις και αναιρέσεις. Δεύτερον, κυρίως γιατί,  δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για να ενσωματωθούν και  λειτουργήσουν οι μονάδεςώστενα είναι βιώσιμες! Οι προβλεπόμενοι  οικονομικοί πόροι στηρίζονται κατά 80% και πλέον σε κοινοτικό πρόγραμμα που είναι διετές! Μετά τι θα γίνει, όταν μάλιστα είναι γνωστή σε όλους μας η αδυναμία κάλυψης  τέτοιων δαπανών; Το πρόβλημα μετά από δύο χρόνια θα το έχει φυσικά η επόμενη Κυβέρνηση.

Σήμερα, όλα, σχεδόν, τα νοσοκομεία στη χώρα έχουν, από τώρα, εξαντλήσει τον ετήσιο Προϋπολογισμό Δαπανών! Γνωστή η περίπτωση του Νοσοκομείου Λευκάδος, όπως ανέφερα σε προηγούμενα άρθρα μου στην εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας».Τρίτονγιατί δεν κατοχυρώνει τις θέσεις του προσωπικού και ιδιαίτερα του ιατρικού προσωπικού, εξασφαλίζοντάς τους τη βεβαιότητα και ασφάλεια της εργασία τους.

Αυτό είναι και ο λόγος που οι γιατροί δεν έσπευσαν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια θέση στις Το.Μ.Υ. Κατά ακριβείς πληροφορίες και σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δηλώσεις γιατρών για κατάληψη θέσεων στις Το.Μ.Υ. δεν καλύπτουν πάνω από το 30 – 40% των θέσεων που προκηρύχθηκαν! Αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος υποστήριξε όχι μόνο η ΝΔ ως κόμμα, αλλά και τα άλλα κόμματα και ιδιαίτερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Επομένως, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί το πρόγραμμα να υλοποιηθεί. Υπενθυμίζω ότι η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για πρόσληψη προσωπικού για τις Το.Μ.Υ., σε πρώτη φάση προβλέπει 2.868 άτομα. Η παράταση υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος έληξε στις 08/09/2017! Η πληροφορία μου είναι ότι οι συνολικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν έχουν ξεπεράσει τις 20.000! Δεν γνωρίζουμε, προς το παρόν, πόσες από αυτές αφορούν ιατρικό προσωπικό και πόσες το υπόλοιπο προσωπικό. Και βέβαια δεν γνωρίζουμε και τον αριθμό αιτήσεων κατά ειδικότητα και για τις δύο περιπτώσεις! Όπως, όμως, κι αν έχει το θέμα ο Νόμος είναι Νόμος και η εφαρμογή του επαφίεται στα αρμόδια όργανα και τις υπεύθυνες Υπηρεσίες.

Στη Λευκάδα τι θα γίνει; Ακούστηκαν διάφορα, όπως: Ανεξάρτητα από τη προκήρυξη, ηΤο.Μ.Υ. θα γίνει και θα λειτουργήσει εντός του Νέου Νοσοκομείου ως Αστικό Κέντρο Υγείας (!), η μία άποψη. Η δεύτερη άποψη ότι τελικά δεν θα γίνει η Το.Μ.Υ. γιατί δεν χρειάζεται! Και μια τρίτη άποψη ότι θα γίνει, αλλά θα είναι στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής.

Επί του θέματος, καλό θα είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος για εισήγηση δημιουργίας και λειτουργίας Το.Μ.Υ. στη Λευκάδα, που είναι ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας που εδρεύει στη Πάτρα κ. Νικολόπουλος να πάρει μια θέση στο θέμα αυτό.     Η παράλειψη του Νομού Λευκάδας από τη Προκήρυξη σημαίνει και οριστικό ΟΧΙ για την ίδρυση Το.Μ.Υ. ή θα ακολουθήσει άλλη Προκήρυξη;

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στη μακροσκελή ανακοίνωση – απάντηση, προς το Βουλευτή Λευκάδας δεν φαίνεται να παίρνει ξεκάθαρη θέση. Όλα όσα αναφέρει είναι γενική κριτική προς την πολιτική της ΝΔ και ειδικότερα προς το Βουλευτή Λευκάδας. Τίποτε,όμως,για τη  «ταμπακιέρα»! Οψόμεθα!