ΝΕΟ Δ.Σ.

29/11/2016 18:37Views: 20

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Στις 28-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:30, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία της 27ης Νοεμβρίου 2016, με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα και τον καθορισμό της σύνθεσής του. Μετά από διαλογική συζήτηση, υποβολή προτάσεων και ψηφοφορία προέκυψε ομόφωνα η σύνθεση του νέου Δ.Σ. ως ακολούθως :

  1. Καλλίας Παναγιώτης, Πρόεδρος
  2. Μελάς Φίλιππος, Αντιπρόεδρος
  3. Πλαγιώτης Γεώργιος, Γραμματέας
  4. Κουμουνδούρος Πέτρος, Ταμίας
  5. Βρεττός Ιωάννης, Γεν. Έφορος
  6. Δρακάτος Λεωνίδας, Βοηθός Εφόρου
  7. Χαλικιάς Βασίλης, Μέλος
  8. Καίτη Κοντοπρία-Κρητικού, Μέλος
  9. Γεωργάκης Ανδρέας, Μέλος

Το νέο Δ.Σ.. ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Φιλαρμονικής και αναγνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης που προκύπτει από τη σαφή εντολή που του δόθηκε αφενός, και την τιμή να ηγείται ενός σωματείου τέτοιου κύρους και εμβέλειας αφετέρου, υπόσχεται να διοικήσει, με αφοσίωση, σύνεση, διαφάνεια και απόλυτο αίσθημα δικαίου.

Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

Καλλίας Παναγιώτης                                                       Πλαγιώτης Γεώργιος