ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

25/05/2015 11:35Views: 245

paidikos-stathmos dimos

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ . ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6/2015                            ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ  TIΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 11.00 – 15.00   ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ :

 

 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (2645022437)
 • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (2645026720)
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ (2645041090)
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ (2645095466)

 

Από το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ και συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ από τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ πράξη γέννησης του παιδιού.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ότι και οι 2 γονείς εργάζονται. Για μισθωτούς Ιδιωτικού τομέα, απαιτείται επίσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ. Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, όπου θα αναγράφονται και τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού  καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοανατίδρασης (mantoux – για παιδιά από 15 μηνών        και πάνω) και ότι μπορεί να παρακολουθήσει τον παιδικό σταθμό.
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς και αντίγραφο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 2014 και σε περίπτωση απαλλαγής για μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση απαλλαγής από τη ΔΟΥ.
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για αλλοδαπούς γονείς να είναι μεταφρασμένο).
 7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (πρόσφατος λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Εφορία).
 8. Για εγγραφή ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΟΝΕΩΝ πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί και η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ των γονέων και των παιδιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 9. Όταν ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ή ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ.
 10. Για διαζευγμένους, σε διάσταση ή σε χηρεία γονείς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση από τα οποία να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας ή γονικής μέριμνας, κλπ).
 11. Για γονείς φοιτητές, γονέα στρατευμένο ή φυλακισμένο αντίστοιχες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.
 12. Σε περίπτωση αναπηρίας: Αντίγραφο απόφασης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
 13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ για Μονογονεϊκές οικογένειες, Πολύτεκνοι, κλπ.
 14. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται ή που θεωρεί απαραίτητο το Δ.Σ.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται από 3/6 – 17/6/2015 και όλη την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Στους Σταθμούς εγγράφονται βρέφη και νήπια αποδεδειγμένα εργαζομένων γονέων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική κατάταξή τους γίνεται με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τη μοριοδότηση που θέσπισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Λευκάδας.                                                                  Προηγούνται οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στους Σταθμούς.

Στους Παιδικούς Σταθμούς και το Γ΄ Τμήμα του Βρεφονηπιακού εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών και άνω, εφόσον αυτοεξυπηρετούνται (δεν χρησιμοποιείται πάνα)

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΦΟΡΜΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ:

 

                                             ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

ΝΠΔΔ                                                                       

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ:

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ

Επώνυμο Παιδιού: ……………………………………

Όνομα Παιδιού: ……………………………………….

     ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Ημερ. Γέννησης Παιδιού: ………………………… Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση μου για την εγγραφή του παιδιού μου για την περίοδο 2015-2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ  
Επώνυμο: ……………………………………………………

Όνομα: ………………………………………………………

Επάγγελμα: …………………………………………………

Έχω υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής για άλλο τέκνο μου

στους Παιδικούς Σταθμούς σας:

 

ΝΑΙ □            ΟΧΙ □

Α.Φ.Μ: ……………………………………………………….
Ασφ. Ταμείο: ……………………………………………….
Έχω υποβάλλει αίτηση εγγραφής για άλλο τέκνο μου στους

Παιδικούς Σταθμούς σας:

 

ΝΑΙ □            ΟΧΙ □

Εργοδότης: …………………………………………………

Δ/νση Κατοικίας: ………………………………………….

Περιοχή/ Δήμος: …………………τ.κ.………………….
Συνοικία: ……………………………………………………. 1. Επιθυμώ το παιδί μου να εγγραφεί στον:

α) Βρεφονηπιακό Σταθμό

β) Π.Σ. Λευκάδας

γ) Π.Σ. Καρυάς

δ) Π.Σ. Βλυχού

Τηλ. Οικίας: …………………………………………………
Τηλ. Εργασίας: …………………………………………….
Κινητό τηλ: ………………………………………………….
 
  Συνολικός αρ. παιδιών στην οικογένεια: ………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  
Επώνυμο: ……………………………………………………. Δηλώνω ότι για την εξέταση της αίτησης εγγραφής

του παιδιού μου πρέπει να συνυποβάλλω όλα τα

απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όνομα: ………………………………………………………..
Επάγγελμα: ………………………………………………….
Α.Φ.Μ: …………………………………………………………  
Ασφ. Ταμείο: ………………………………………………..                     Λευκάδα ………/………/ 2015
Εργοδότης: ………………………………………………….                     Ο/ Η ΑΙΤ………/ ΔΗΛ………
Δ/νση Κατοικίας: …………………………………………..  
Περιοχή/ Δήμος: …………………………τ.κ.……………  
Συνοικία: ……………………………………………………..  
Τηλ. Οικίας: ………………………………………………….

Τηλ. Εργασίας: ………………………………………………

Κινητό τηλ: ……………………………………………………

 
 
 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καμία αίτηση Εγγραφής δε θα εξεταστεί εάν δεν είναι

πλήρη τα δικαιολογητικά.

 
 
  Η ημερομηνία έναρξης εγγραφών είναι η 3η Ιουνίου 2015

και λήξης 17η Ιουνίου 2015, από Δευτέρα έως Παρασκευή

και ώρες 11.00π.μ. έως 15.00μ.μ. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στους Παιδικούς Σταθμούς.

 
 

 

2Η ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

1 ………………………………………………………….……………..……………

 

2 ……………………………………………………………….……………..………

 

3 ………………………………………………………………….………….……….

 

4 ………………………………………………………………….……………….…..

 

5 ……………………………………………………..…………………………..……..

 

6 ………………………………………………..…………………………..…………..

 

7 …………………………………………………………………………….…………..

 

8 ………………………………………………………………………………………..

 

9 ………………………………………………………………………………………..

 

10 ………………………………………………………………………………………

 

11 ……………………………………………………………………………………….

 

12 ………………………………….……………………………………………………

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΝΠΔΔ                                                                       

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ:

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ

Επώνυμο Παιδιού: ……………………………………

Όνομα Παιδιού: ……………………………………….

     ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Ημερ. Γέννησης Παιδιού: ………………………… Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση μου για την επανεγγραφή του παιδιού μου για την περίοδο 2015-2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ  
Επώνυμο: ……………………………………………………

Όνομα: ………………………………………………………

Επάγγελμα: …………………………………………………

Έχω υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής για άλλο τέκνο μου

στους Παιδικούς Σταθμούς σας:

 

ΝΑΙ □            ΟΧΙ □

Α.Φ.Μ: ……………………………………………………….
Ασφ. Ταμείο: ……………………………………………….
Έχω υποβάλλει αίτηση εγγραφής για άλλο τέκνο μου στους

Παιδικούς Σταθμούς σας:

 

ΝΑΙ □            ΟΧΙ □

Εργοδότης: …………………………………………………

Δ/νση Κατοικίας: ………………………………………….

Περιοχή/ Δήμος: …………………τ.κ.………………….
Συνοικία: …………………………………………………….  
Τηλ. Οικίας: …………………………………………………
Τηλ. Εργασίας: …………………………………………….
Κινητό τηλ: ………………………………………………….
  Συνολικός αρ. παιδιών στην οικογένεια: ………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  
Επώνυμο: ……………………………………………………. Έλαβα γνώση ότι για την εξέταση της αίτησης επανεγγραφής του παιδιού μου πρέπει να μην έχω καμία οφειλή τροφείων και να συνυποβάλλω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Όνομα: ………………………………………………………..
Επάγγελμα: ………………………………………………….
Α.Φ.Μ: …………………………………………………………  
Ασφ. Ταμείο: ………………………………………………..                     Λευκάδα ………/………/ 2015
Εργοδότης: ………………………………………………….                     Ο/ Η ΑΙΤ………/ ΔΗΛ………
Δ/νση Κατοικίας: …………………………………………..  
Περιοχή/ Δήμος: …………………………τ.κ.……………  
Συνοικία: ……………………………………………………..  
Τηλ. Οικίας: ………………………………………………….

Τηλ. Εργασίας: ………………………………………………

Κινητό τηλ: ……………………………………………………

 
 
 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καμία αίτηση Επανεγγραφής δε θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρη τα δικαιολογητικά.

 
 
  Η ημερομηνία έναρξης επανεγγραφών είναι η 3η Ιουνίου 2015

και λήξης 17η Ιουνίου 2015, από Δευτέρα  έως Παρασκευή

και ώρες 11.00π.μ. έως 15.00μ.μ. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στους Παιδικούς Σταθμούς.

 
 

 

2η ΣΕΛΙΔΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

1 ………………………………………………………….……………..……………

 

2 ……………………………………………………………….……………..………

 

3 ………………………………………………………………….………….……….

 

4 ………………………………………………………………….……………….…..

 

5 ……………………………………………………..…………………………..……..

 

6 ………………………………………………..…………………………..…………..

 

7 …………………………………………………………………………….…………..

 

8 ………………………………………………………………………………………..

 

9 ………………………………………………………………………………………..

 

10 ………………………………………………………………………………………

 

11 ……………………………………………………………………………………….

 

12 ………………………………….……………………………………………………