Ξεκινούν σε Ληξούρι, Ζάκυνθο και Λευκάδα τα Σεμινάρια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα

05/03/2014 14:18Views: 24

Αφίσα Επιχειρηματικότητα Γ Κύκλος-low

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Λευκάδα, 8-9 & 14-16 Μαρτίου 2014

Κτίριο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λευκάδα

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Μαρτίου 2014

 

09:00-10:00                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Α΄] (Νίκος Ζήκος)

10:00-11:00                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Β΄] (Νίκος Ζήκος)

11:15-12:15                 Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Α΄] (Νίκος Ζήκος)

12:15-13:15                 Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Β΄] (Νίκος Ζήκος)

13:15-14:15                 Εθνικά και Περιφερειακά σήματα «brandname» για την Ελληνικότητα της γεωργίας (Νίκος Ζήκος)


ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Μαρτίου 2014

 

09:00-10:00                 Πιστοποίηση στη Βιολογική Γεωργία [Α΄] (Νίκος Ζήκος)

10:00-11:00                 Πιστοποίηση στη Βιολογική Γεωργία [Β΄] (Νίκος Ζήκος)

11:15-12:15                 Μελέτη περίπτωσης (casestudy) επιχειρησιακού σχεδιασμού παραγωγής και προώθησης βιολογικού προϊόντος και τροφίμου (Νίκος Ζήκος)

12:15-13:15                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Α΄] (Νίκος Ζήκος)

13:15-14:15                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Β΄] (Νίκος Ζήκος)

 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Μαρτίου 2014

 

15:00-16:00                 Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)

16:00-17:00                 Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)

17:15-18:15                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)

18:15-19:15                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)

19:15-20:15                 Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)

20:15-21:15                 Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)

 


ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Μαρτίου 2014

 

09:00-10:00                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)

10:00-11:00                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)

11:15-12:15                 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)

12:15-13:15                 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)

13:15-14:15                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)

14:15-15:15                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)

15:15-16:15                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση  και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Γ΄] (Φώτης Τσόπελας)


ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Μαρτίου 2014

 

09:00-10:00                 Πράσινη επιχειρηματικότητα [Α΄] (Νίκος Ζήκος)

10:00-11:00                 Πράσινη επιχειρηματικότητα [Β΄] (Νίκος Ζήκος)

11:15-12:15                 Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Α΄](Νίκος Ζήκος)

12:15-13:15                 Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Β΄](Νίκος Ζήκος)

13:15-14:15                 Ορισμός, αρχές, στατιστικά της Βιολογικής Γεωργίας – Γεωργία με Ελληνική ταυτότητα (Νίκος Ζήκος)

14:15-15:15                 Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων  (Φώτης Τσόπελας)

15:15-16:15     Απονομή βεβαιώσεων και κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμιναρίο