Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται και οι συντάξεις κόβονται έως και 60% αν…

04/07/2017 07:32Views: 40

ΑΡΘΡΟ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΒΕΡΓΙΝΗ

 

Τα βάρη της ασφάλισης δεν έχουν τελειωμό! Η κυβέρνηση αν και γνωρίζει ότι οι ασφαλισμένοι δεν αντέχουν άλλο τα βάρη από τος αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και οι συνταξιούχοι δεν μπορεί να ζήσουν από τις μεγάλες περικοπές, κάθε μέρα τους καλεί με νέες εγκυκλίους και νέα «ραβασάκια» να πληρώσουν νέες αυξήσεις και νέες περικοπές χωρίς έλεος!

Με την Εγκύκλιο αριθμό 27 (15/06/2017) και θέμα «Παράλληλη Ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρων παράγραφο 1 και άρθρο 36 παραγράφους 1,2,6 και 7 του Νόμου 4387/2016», έρχεται να υλοποιήσει δεσμεύσεις του συγκεκριμένου Νόμου, δηλαδή, του «Νόμου Κατρούγκαλου»!

Συγκεκριμένα, ρυθμίζει θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση παράλληλης  πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας. Το καθεστώς πριν πρόβλεπε υποχρεωτική ασφάλιση και καταβολή μιας ασφαλιστικής εισφοράς σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ τώρα θα έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολή σε περισσότερους του ενός φορέα  κύριας ασφάλισης, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας!

Η διάταξη αφορά και τους Δημόσιους υπαλλήλους (παλαιούς και νέους), που παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στο τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως μισθωτοί! Οι συγκεκριμένοι έχουν την υποχρέωση να ασφαλισθούν σε όλους τους κλάδους (ποιος ορίζει το «υπακτέο;»)

Οι Διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 6 του Νόμου 4387/2016 ορίζουν ρητά ότι η ημερομηνία έναρξη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων αρχίζει αναδρομικώς από 01/01/2017.

Με την σχετική Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για το πως θα προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού εισφορών και της εισφοροδότησης στις περιπτώσεις άσκησης πολλαπλών και παράλληλων ασφαλιστέων  δραστηριοτήτων και ιδιοτήτων «Μη Μισθωτών ή Μισθωτών – Μη Μισθωτών».

Συνεπώς, όλοι όσοι ασκούν παράλληλα επαγγελματική  δραστηριότητα, υπάγονται σε ένα ασφαλιστικό φορέα τον «ΕΦΚΑ» και για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά. Ως βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται αρχικά το μηνιαίο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και σ’ αυτό προστίθεται το εισόδημα που παίρνει ο μισθωτός εργαζόμενος από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή από αυτό-απασχόληση!

Όμως, υπάρχουν όρια στο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές: Συγκεκριμένα ως  ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται το ποσό των 5.860,80 ευρώ και ως κατώτατο μηνιαίο,  το ποσό των 586,08 ευρώ, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης άνω ή κάτω των 5ετών.

Ιδιαίτερη σημασία παίρνει η περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι μισθωτός στο Δημόσιο ή όχι και παράλληλα ασκεί αγροτική δραστηριότητα! Στη περίπτωση αυτή ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου ποσού που προκύπτει από την αγροτική δραστηριότητα.

Εδώ ως ανώτατο όριο μηνιαίο εισόδημα υπολογίζεται και πάλι το ποσό των 5.860,80 ευρώ, αλλά ως κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, ορίζεται το ποσό των 410,26 ευρώ (με βάση το άρθρο 40 του Νόμου 4387/2016).

Ειδικές  περιπτώσεις: Συνταξιούχοι, εκτός του αγροτικού τομέα, κινδυνεύουν να χάσουν το 60% της σύνταξής τους από τη στιγμή που συνεχίζουν να δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, ενώ δεν είναι αγρότες! Η σχετική διάταξη, προβλέπει η συγκεκριμένη περίπτωση να εφαρμοσθεί από 13 Μαΐου 2016. Εκτός, όμως, από τη μείωση της  σύνταξης θα πληρώνουν και εισφορές προβλεπόμενες για τους επαγγελματίες αγρότες (έως και 27%).

Όπως γίνεται αντιληπτό, της σχετικής διάταξης, εξαιρούνται οι αγρότες, όταν  απασχολούνται σε άλλους τομείς. Αλλά η εξαίρεση αυτή ισχύει για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ έως το 2024! Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται και οι συνταξιούχοι από άλλα Ταμεία (πλην ΟΓΑ)  που όμως, έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδοτήσεων έως τις 12 Μαΐου του 2016, δηλαδή, πριν να ισχύσει ο Νόμος Κατρούγκαλου!

Παράλληλα για τους αγρότες:

Πρώτον, Όσοι αγρότες έχουν γεννηθεί το 1950 και συμπληρώνουν το 67ον έτος της ηλικίας τους, εντός του 2017 και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν θα πληρώνουν πλέον εισφορές από 01/01/2017! Όσοι σε έχουν πληρώσει εισφορές, γιατί ο ΕΦΚΑ τους καλούσε παράτυπα να πληρώσουν, αν και είχαν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2017, δικαιούνται να πάρουν πίσω τις εισφορές που έχουν πληρώσει μετά τη 01/01/2017!

Δεύτερον: Οι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, γεννηθέντος μετά το 1950, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους ή διακοπής της ασφάλισής τους (αν έχει ζητηθεί).

Τρίτον: Όσοι αγρότες είναι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως τις 31/12/2024, δεν είναι υποχρεωμένοι να παραιτηθούν από την αγροτική τους δραστηριότητα, έστω κι αν έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση. Επίσης, οι συγκεκριμένοι αγρότες, δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, έστω και αν συνεχίζουν την αγροτική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2024!

Δηλαδή, αγρότες που θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης από 01/01/2025 και μετά οφείλουν να καταθέσουν αίτηση διακοπής της δραστηριότητάς τους. Αν δεν το κάνουν αυτό και συνεχίσουν τη δραστηριότητα, τότε και η σύνταξη τους θα κοπεί κατά 60% και ασφαλιστικές εισφορές θα συνεχίζουν να πληρώνουν !!!

Σημειώνεται, ότι στην αίτηση συνταξιοδότησης θα υπάρχει ερώτημα το οποίο θα απαντάει ο υποψήφιος συνταξιούχος αν θα συνεχίσει ή όχι τη γεωργική του δραστηριότητα.