Οι μέρες της αφθονίας πέρασαν, όμως με σωστή διαχείριση μπορούμε να κρατάμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στις αρμοδιότητές μας.

13/07/2016 10:22Views: 144

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ

Αποκλειστική Συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ.Θεόδωρου Χαλικιά

Η εφημερίδα “Τα Νέα της Λευκάδας” επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρο Χαλικιά  και συνομίλησε μαζί του για μία σειρά από πολύ σημαντικά και φλέγοντα θέματα που αφορούν όλους τους κατοίκους της Λευκάδας.

Ο κ. Χαλικιάς  μας μίλησε για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του σεισμού του Νοέμβρη, για τους κατοίκους του νησιού που έχουν μείνει άστεγοι από το σεισμό, για το έργο της “Διάνοιξης  του Διαύλου”, για την άποψη του σχετικά με τις νέες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και τέλος έκανε μια αποτίμηση για την μέχρι τώρα πολιτική του πορεία.

 

Ποια η  πορεία των έργων που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται στον Νομό μας  και ειδικότερα στα χωριά  Αθάνι, Δράγανο, Κομηλιό , όπου  έχουν πληγεί περισσότερο από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2016;

 

Οι αρμοδιότητες της περιφέρειας που αφορούν την πορεία των έργων στα χωριά της νοτιοδυτικής Λευκάδας αφορούν το κεντρικό οδικό δίκτυο και βασικές υποδομές.

 

Μετά τον σεισμό της 17-11-2015  η  Π.Ε Λευκάδας και η Π.Ι.Ν κατέθεσαν ολοκληρωμένες  προτάσεις  που περιελάμβαναν  σειρά μελετών και έργων  για την αντιμετώπιση  των  ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε το νησί της Λευκάδας.

Οι προτάσεις αυτές στόχευαν  κυρίως στις περιοχές  που επλήγησαν  κατά κύριο λόγο από τον σεισμό  όπως οι αναφερόμενες περιοχές της νοτιοδυτικής Λευκάδας και συγκεκριμένα  αναφέρω.:

 • Για τον οικισμό του Αθανίου έχει ήδη δημοπρατηθεί και είναι στην φάση της  συμβασιοποίησης  το έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού, που διέρχεται εντός του οικισμού και έχει καταρρεύσει σε δύο θέσεις. Το  έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ.
 • Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, που αφορά την αποκατάσταση του οδικού άξονα Κομηλιό-Βασιλική προϋπολογισμού 1.100.000,00 ευρώ και το έργο δημοπρατείται στις 05-07-2017. Με το έργο αυτό αντιμετωπίζονται   τα προβλήματα , καθιζήσεων του οδοστρώματος και  καταπτώσεων των  πρανών  που προκλήθηκαν από τον σεισμό στον εν λόγω  άξονα.
 • Συντάσσεται τώρα από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας η μελέτη αποκατάστασης του οδικού άξονα Κομηλιό-Δράγανο-Αθάνι-Νηρά   προϋπολογισμού  150.000,00 ευρώ  η οποία περιλαμβάνει  τεχνικά έργα αντιστήριξης των πρανών της οδού, που έχουν καταρρεύσει, ασφαλτοστρώσεις, έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων, σήμανση και διαγράμμιση σε επιλεγμένες θέσεις που έχουν υποστεί  ζημιές.
 • Συντάσσονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι στατικές μελέτες αποκατάστασης  ορισμένων εκκλησιών, στις περιοχές  των οικισμών Κομηλιού -Δραγάνου –Αθανίου,  που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τον σεισμό και κυρίως της Αγίας  Παρασκευής  Αθανίου.
 • Πέρα όμως από τα ανωτέρω, όπως είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή μετά τον σεισμό έγιναν άμεσα εργασίες αποκατάστασης βατότητας, του οδικού δικτύου με παρεμβάσεις σε όσα σημεία υπήρχε πρόβλημα.

 

 

Με την ευκαιρία ο Πάρεδρος της Τ.Κ. Αθανίου κ. Κορφιάτης Παναγιώτης,  παραβρέθηκε σε εκδήλωση και  ζήτησε βοήθεια για την πορεία των εργασιών  και τα έργα  που είναι σε εξέλιξη ή δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου στα χωριά  Αθάνι, Δράγανο, Κομηλιό. Ποια είναι η απάντησή σας;

Όπως αναφέρω στην παραπάνω ερώτηση η αρμοδιότητα της ΠΕ Λευκάδας περιορίζεται στα αναφερόμενα σε αυτή  και δεν αφορούν της εργασίες εντός των οικισμών στις οποίες κυρίως αναφέρεται ο Πάρεδρος  της Κοινότητας του Αθανίου Κος Κορφιάτης.

Έχουμε προγραμματίσει οι εργασίες στους οδικούς άξονες που αναφέρονται στην πρώτη ερώτηση να αρχίσουν μετά την θερινή περίοδο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα .

Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν  κάτοικοι που έχουν μείνει άστεγοι. Τα κοντέινερ που παρελήφθησαν τον περασμένο μήνα δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν στα χωριά. Τι  προγραμματίζετε ώστε να λυθεί το πρόβλημα;

Η αρμοδιότητα για τα κοντέινερ αφορούσε το ΤΑΣ. Η Π.Ε Λευκάδας και ο Δήμος επικουρικά ασχολήθηκαν (κυρίως ο Δήμος), με την επίλυση του προβλήματος. Σήμερα, με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση,  τα κοντέινερ έχουν δοθεί και εγκατασταθεί.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται  η «Διάνοιξη  του Διαύλου»  και πότε προβλέπεται  να έχει ολοκληρωθεί το έργο;

Το έργο του Διαύλου Λευκάδας, μπαίνει πλέον στην τελική φάση  των εργασιών του. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος των εσκαφών του έργου, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πάνω από 80 % , με αποτέλεσμα η διέλευση των σκαφών, να γίνεται πλέον  με πολύ μεγάλη άνεση και  ασφάλεια. Συγκεκριμένα  και περιληπτικά θα μπορούσα να αναφέρω τα εξής :

 

 • Στο βόρειο τμήμα του έργου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των τριών αντιπροσαμωτικών  προβόλων ,  με την τοποθέτηση και  των 3 νέων φάρων ενώ   απομένουν μικρής  κλίμακας εργασίες ,  στο άκρο των προβόλων.
 • Η αμμόγλωσα, έχει πλέον απομακρυνθεί  σύμφωνα με την μελέτη του έργου, με αποτέλεσμα  η βόρεια έξοδος του Διαύλου, να είναι πλέον  «ανοιχτή» για τα σκάφη. Μικρές εργασίες διευθέτησης και διαμόρφωσης απομένουν για την τελική μορφή, που θα λάβει.
 • Το σύνολο των έργων, αντιστήριξης των κρηπιδωμάτων του Τουριστικού περιπτέρου και της Αγίας Μαύρας  έχει κατασκευαστεί και βρισκόμαστε στην φάση της αποκατάστασης των δαπέδων,  έμπροσθεν του Τουριστικού Περιπτέρου.
 • Με την απομάκρυνση της πλωτής γέφυρας,  ο Ανάδοχος θα ξεκινήσει εντατικά και άμεσα τις εργασίες αντιστήριξης των βάθρων της γέφυρας   και έτσι θα ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων του Βορείου Τμήματος.
 • Στο Νότιο τμήμα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα:

 

 1. Προστασίας με πρανές λιθορριπής  έμπροσθεν του παλαιού ΧΑΔΑ
 2. Τοίχου πασσαλοσανίδων έμπροσθεν  του  βιολογικού καθαρισμού
 3. Προστασίας του φρουρίου TORRETTA,
 4. Προστασίας της περιοχής των αλυκών Αλεξάνδρου με την έμπηξη τοίχου πασσαλοσανίδων στη περιοχή.

 

 • Αυτή την στιγμή εκτελείται η εργασία αντικατάστασης του αγωγού λυμάτων της Πλαγιάς και οι τελικές εργασίες εκσκαφών, στο νότιο τμήμα του Διαύλου.
 • Εκκρεμεί η αντικατάσταση των καλωδίων της ΔΕΗ το οποίο είναι υποέργο  ήδη πληρωμένο  και εκτελείται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Έχουν ήδη παραληφθεί στο έργο το σύνολο των πλωτών φωτοσημαντήρων  του Διαύλου οι οποίοι και  θα τοποθετηθούν το προσεχές χρονικό Διάστημα.

 

Εν κατακλείδι  θα μπορούσα να αναφέρω ότι το έργο  εκτελείται ομαλά, με εντατικούς ρυθμούς από πλευράς Αναδόχου και  θα ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής χρονικής προθεσμίας  του , δηλαδή έως τις 16-10-2016,  μπορεί και νωρίτερα.

Ξεκίνησε η διάθεση  άμμου στην παραλία του Αη Γιάννη την περασμένη εβδομάδα, μπορείτε να μας πείτε αν θα διατεθεί και στις υπόλοιπες παραλίες  του νησιού, αν ναι,  σε ποιες;

Η προσάμμωση στον Αη Γιάννη ολοκληρώθηκε . Για τις υπόλοιπες παραλίες εκκρεμούν οι τελικές υπογραφές από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και είναι θέμα ημερών. Οι παραλίες στις οποίες θα διατεθεί άμμος,  είναι από δυτικά στα  Πευκούλια και στα  Καμίνια και από τα Ανατολικά του νησιού στις παραλίες της Λυγιάς, του Παράδεισου, του Πασά, της Νικιάνας (σε δύο σημεία), του Επίσκοπου και του Νυδριού (σε δύο σημεία). Εξετάζουμε , όμως τους τρόπους μεταφοράς στις παραλίες αυτές της άμμου.

 

Πρόσφατα, ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης ανακοίνωσε τη νέα δομή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και κάποιες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα υπάρξουν λιγότερες ώρες διδασκαλίας και  οι παρελάσεις και η πρωινή προσευχή θα είναι προαιρετικές.  Μπορούμε να έχουμε την δικής σας θέση που έχετε τόσα χρόνια ως εκπαιδευτικός;

 

Για τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας, προφανώς δεν γίνεται για την καλύτερη  εκπαιδευτική λειτουργία αλλά στα πλαίσια των περιορισμένων οικονομικών και της γενικής μείωσης των κοινωνικών δαπανών (υγεία , παιδεία κλπ) και φυσικά σαν εκπαιδευτικό δεν με βρίσκει σύμφωνο.

Για το θέμα των παρελάσεων, θεωρώ ότι πρέπει να μπει σε μια νέα φάση. Ο τρόπος που γίνεται σήμερα πολλές φορές δεν είναι τιμητικός για την επέτειο για την οποία γίνεται.

Δεν ξέρω αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου ή αν είναι απλά δηλώσεις, όμως σίγουρα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο όταν γίνονται και για όποια επέτειο γίνονται , να γίνονται  οργανωμένα και με σεβασμό.

Για το θέμα της προσευχής, σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία όπου σήμερα είναι πιο έντονα τα προβλήματα που δημιουργούνται, πιθανόν μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να συζητηθεί. Από την άλλη μεριά, όμως, είναι μια παράδοση χρόνων και σαν τέτοια δεν είναι εύκολο, για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να συμφωνήσει με μια πιθανή κατάργηση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δύσκολη απόφαση και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλες οι παράμετροι που υπεισέρχονται σε αυτή.

Άλλωστε η προσευχή, είναι τμήμα της πρωινής συγκέντρωσης όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών που δίνει τη δυνατότητα της συνεύρεσης, ενημέρωσης κλπ.

 

Ποια είναι τα συμπεράσματά σας από την  μέχρι σήμερα θητεία σας  στην Αντιπεριφέρεια;  Ποια σημεία θέλετε να μεταφέρουμε στους πολίτες του Νομού.

 

Αυτό που έχω αποκομίσει μέχρι σήμερα από τη θητεία μου στην Αντιπεριφέρεια, είναι:

Ο Καλλικράτης, ως το πρώτο μνημόνιο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έφερε υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση (στην Π.Ε. Λευκάδας έχουμε μείνει με το μισό προσωπικό σε σχέση με το 2009) και μια τεράστια αγκύλωση και γραφειοκρατία η οποία, ακόμα και τις μικρές δυνατότητες να τις δυσκολεύει αφάνταστα.

Παράλληλα, παλιές υποθέσεις (αμαρτίες) μας αφαιρούν από τους λίγους πόρους, που έχουμε στη διάθεσή μας (π.χ. ΑΕΝΑΚ και κατάσχεση 5.700 από Π.Ε. Κεφαλονιάς που έχει επίπτωση σε όλες τις Π.Ε., για να μην αναφερθώ σε Leader, ΕΤΑΝΑΛ κλπ), βουνά με άμμο σε περιοχές NATURA και ο κατάλογος είναι μεγάλος.

Παρά ταύτα, με σωστή διαχείριση αλλά και με δικά μας μέσα έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλά από αυτά που πρέπει.

Συμμετέχουμε και βοηθάμε στις  αθλητικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις,  έχουμε προγράμματα  στο κοινωνικό κομμάτι όπως το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, για τους άπορους και κοινωνικά αδύναμους, ρεύμα για κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες αλλά και ενέργειες, που υποστηρίζουν το σύστημα δημόσιας  υγείας όπως το  κίνητρο των 350 ευρώ ανά επικουρικό γιατρό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 7 επικουρικοί γιατροί επιπλέον να στελεχώνουν το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας .

Επίσης, έχουμε αιτήματα που ικανοποιήθηκαν και άλλα αναμένουμε την ικανοποίηση τους όπως η οικονομική αποζημίωση των πληγέντων από τον σεισμό αλλά και η οικονομική ενίσχυση γενικά των επαγγελματιών του νησιού στα πρότυπα της ενίσχυσης που δόθηκε στους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς για τον σεισμό του 2014,   η ποσόστωση των μαθητών των πανελλαδικών εξετάσεων , οι φορολογικές  και ασφαλιστικές διευκολύνσεις  κλπ.

Οι μέρες της αφθονίας πέρασαν, όμως με σωστή διαχείριση μπορούμε να κρατάμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στις αρμοδιότητές μας.