Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος, ο πιο σημαντικός εχθρός των φοινικόδεντρων. Μέτρα για την αντιμετώπισή του.

02/10/2015 06:21Views: 272

σκαθαρι φοινοικων

Του Κώστα Βλάχου, Γεωπόνου

Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντομο δηλαδή Rhynchophorusferrugineusείναι ένα κολεόπτερο της οικ. Curculionidae. Θεωρείται σήμερα ως ο πιο σημαντικός εχθρός

των φοινικόδεντρων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα δέντρα, μέχρι και την πλήρη καταστροφή τους.

 

2 (1) ΠΥΡ

 

Αυγό : Τα αυγά έχουν λευκόκαι ωοειδές σχήμα.Έχουν μήκος 2.6mm και πλάτος 1.1 mm

 

 

 

 

Προνύμφη: Το μήκος της πλήρους αυξημένης προνύμφηείναι 50 mm και το πλάτος είναι 20 mm

ko ko1

 

 

Νύμφη: Κάθε προνύμφη του R.ferrugineusκατασκευάζει μίανυμφική θήκη, κουκούλι, με τιςίνες του φοίνικα.

ko3

Το κουκούλι είναι σχήματος οβάλ,με μέσο μήκος 60 mm και πλάτος 30 mm

 

 

Η προσβολή ενόςφοινικοειδούς από τοRhynchophorus

ferrugineusξεκινά απότην κορυφή (στεφάνη)όπου τα θηλυκάωοτοκούν.

Οι προνύμφες ανοίγουνστοές έως και έναμέτρο κατά μήκος τουκορμού αλλά και κατάμήκος των βάσεων τωνφύλλων.Η προσβολή οδηγεί στοθάνατο του φοίνικα.

foinikes 1 foinikes 2
Μέτρα αντιμετώπισης.Σύμφωνα με Απόφαση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/467/Ε.Ε.), προβλέπονται μέτρα

αντιμετώπισης όπως παρακάτω:

Α) Αρχικά στάδια προσβολής:

Μπορεί να εφαρμοστεί ένα από τα παρακάτω μέτρα:

                  

  • Μηχανική εξυγίανσηή δενδροχειρουργική,καλό καθάρισμα μεκοπή και αφαίρεση όλων τωνπροσβεβλημένων τμημάτων και ιστών τουδένδρου, φυτοϋγειονομικά ασφαλήςαπομάκρυνση τους και ταυτόχρονη χρήση εγκεκριμένου εντομοκτόνου, από κατάλληλαεκπαιδευόμενο συνεργείο. Η μέθοδος αυτήέχει υψηλό κόστος και κάνει τα δένδρα πολύπιο ευάλωτα σε νέες προσβολές, γι αυτό καιδεν ενδείκνυται για μαζική εφαρμογή
  • Χρήση σκευασμάτων εντομοπαθογόνωνοργανισμών, υπό τις οδηγίες γεωπόνου.
  • Χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνωνυπό τις οδηγίες και την επίβλεψη γεωπόνου.

 

Β) Προχωρημένα στάδια προσβολής: Εφόσον έχει προσβληθεί η

«καρδιά» (μεριστωματικοί ιστοί), τότε το δέντρο δεν υπάρχει περίπτωση

να αναβλαστήσει και εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα από κατάλληλα

εκπαιδευμένο συνεργείο.

  • Κοπή των φύλλων σε απόσταση 40 cmαπό τη βάση τους(γιατί εκεί πιθανόν να έχουν τοποθετηθεί κουκούλια του εντόμου) και απομάκρυνση τους.
  • Σχολαστικό τύλιγμα και δέσιμο, για την αποφυγή της διασποράς του εντόμου, του κορυφαίου τμήματος των 2m του κορμού (μαζί με το τμήμα των 40 cm των μίσχων των φύλλων) και κοπή του.
  • Ψεκασμός με εγκεκριμένα εντομοκτόνατων κομμένων μερών

του φυτού, του χώρου γύρω από το φυτό και προληπτικά των

γειτονικών υγιών φοινικοειδών.

  • Μεταφορά και φυτοϋγειονομική ταφή σε βάθος 2 μέτρωντου

παραπάνω τμήματος του κορμού, όπως και όλων των

προσβεβλημένων τμημάτων.

 

 

Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα

παραπάνω μέτρα, σε περίπτωση προσβολής φοινικοειδούς που

έχουν στην ιδιοκτησία τους, στο συντομότερο δυνατό χρόνο και

οπωσδήποτε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που θέτει η Υπηρεσία και

με την επίβλεψη της διαδικασίας από φυτοϋγειονομικό ελεγκτή

 

 

 

 

Προσοχή!!!

Α) Να μην γίνεται άσκοπη και αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων

Β) Το κλάδεμα των φοινίκων να πραγματοποιείται μόνο κατά τους

χειμερινούς- ψυχρούς μήνες, γιατί τα σημεία των τομών αποτελούν

σημείο έλξης για ωοθεσία από το σκαθάρι.

Γ) Απαγορεύεται η αγοραπωλησία φοινικοειδών χωρίς

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Δ) Δεν συστήνεται σε αυτή τη φάση η χρήση παγίδων, για να

αποφευχθεί η προσέλκυση των εντόμων

 

 

Παρακαλούνται οι κάτοχοι φοινικοειδώνστην περιοχή,να παρακολουθούν τα δένδρα τους και στηνπερίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτα

συμπτώματα να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές (τμήμα Αγροτικής Οικονομίας)