ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΒΕΡΓΙΝΗ: Η τέχνη της διαπραγμάτευσης και η ατεχνία της ρήξης

22/02/2015 11:50Views: 101

verginis      karamanlis

 

Η νεώτερη Ελλάδα, μετά τη μεταπολίτευση, πέρασε κρίσιμες εθνικές δοκιμασίες! Τίποτε στη ζωή των λαών δεν είναι εύκολο αλλά και τίποτε δεν είναι τυχαίο!

Η πρώτη και μεγαλύτερη εθνική δοκιμασία ήταν η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Τότε (1975-1980) μια επίλεκτη ομάδα ανθρώπων αναλάβαμε τη διαπραγμάτευση της ένταξης. Τα μέλη της ομάδας ορίστηκαν με απόφαση του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η διαπραγμάτευση ήταν μακρόχρονη και σκληρή σε τεχνοκρατικό πρώτα και σε πολιτικό επίπεδο, ύστερα. Απαιτούσε σοβαρή προετοιμασία και ακλόνητα επιχειρήματα! Έκλεισε με επιτυχία μετά και την προσωπική παρέμβαση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τη πρώτη Γενάρη 1981 η χώρα έγινε ισότιμο μέλος ( το δέκατο) της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Η δεύτερη εθνική δοκιμασία ήταν η ένταξη της χώρας στη «Ζώνη του Ευρώ» στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης. Η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή και απαιτούσε σοβαρά οικονομικοτεχνικά στοιχεία. Έκλεισε με επιτυχία με την ένταξη της Ελλάδας στην Ενιαία Νομισματική Πολιτική Ένωση (το 2002) της Ε.Ε. Η τρίτη εθνική δοκιμασία (η σημερινή) είναι η «παραμονή» της χώρας στην «ευρωζώνη» και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που τελικό στόχο έχουν την «Ενοποίηση των λαών» των κρατών-μελών της Ε.Ε. Ένα μεγάλο μέρος του δρόμου έχει διανυθεί… Για να υπάρξει επιτυχία πρέπει στη διαπραγμάτευση να ακολουθηθεί η ίδια συνταγή: επίπονη και οργανωμένη προετοιμασία με αδιάσειστα ανθρωποτεχνοκρατικά στοιχεία και διαπραγμάτευση με πολιτικό ρεαλισμό!

Η «πολιτική είναι τέχνη», έλεγε ο Αριστοτέλης και το επαναλάμβανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Και υπογραμμίζω ότι «Η επιτυχία θέλει ανθρώπους να ξέρουν»!