ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «.I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy»

02/06/2015 10:30Views: 11

ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Η Π.Ε. Λευκάδας καλεί το Σάββατο 7 Ιουνίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, τους Πολιτιστικούς Φορείς / Επιχειρήσεις του νησιού προς ενημέρωσήν τους για την διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδεών και προτάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων του προγράμματος “I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας.

 

Σημ: Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και ασφαλιστική ενημερότητα.πρ