ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ…

27/12/2013 15:01Views: 18

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

 

 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 27Δεκεμβρίου 2013 ώρα 6.00μ.μ. στο πρώην Δημαρχείο Βασιλικής σε συγκέντρωση – συζήτηση με θέμα: Εισφορά σε χρήμα σχεδίου πόλης Βασιλικής – Πόντι. 

 

Ομιλητές: Κ. Δρακονταειδής – Δημοτικός σύμβουλος -Επικεφαλής Κίνησης               

                Ν. Μπραντζουκάκης – Δημοτικός σύμβουλος              

               Χ. Κατηφόρης – Πολιτικός μηχανικός