Προσωρινά μέτρα ρύθμισης «περί κίνησης και λειτουργίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».

25/07/2018 12:02Views: 55

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λευκάδα, 10-07-2018
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αρ. Πρωτ.: 2132.15/2727/2018
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προσωρινά μέτρα ρύθμισης «περί κίνησης και λειτουργίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας , που κυρώθηκε με την Αριθ. 1125/09-03-1978 Απόφαση κ. ΥΕΝ (ΦΕΚ 459Β΄/12-05-1978).
β) Τα αρθρα 51, 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Νόμος 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23. 3.1999).
γ) Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Λευκάδας αριθμ.19 ΄΄Περί κίνησης και Λειτουργίας της πλωτής Γέφυρας Λευκάδας΄΄ που εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 3131/02/27/92 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 37Β΄/03-02-1993).
δ) Την από 22-06-2018 σύμφωνη γνώμη της “ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.”.
ε) Το αριθ. Πρωτ.:56111/8635/Π/Γ/26-06-2018 έγγραφο Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος.
στ) Το αριθ. Πρωτ.: 831/10-07-2018 έγγραφο Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
ζ) Την ανάγκη τήρησης της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. Το άνοιγμα της πλωτής γέφυρας ΄΄ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ΄΄ Ν.Π. 26 θα πραγματοποιείται τις ώρες 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 και 22:00 με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ.2 του ως άνω (γ) σχετικού.
2. Η παρούσα ισχύει από 01-08-2018 μέχρι την 30-09-2018.
3. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-
Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΡΥΖΑΣ Β. Αθανάσιος

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Χειριστές Πλωτής Γέφυρας ΄΄ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ΄΄ Ν.Π. 26

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (υ.τ.ε.)
2. ΔΗΜΟΥΣ περιοχής δικαιοδοσίας Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (υ.τ.ε.)
3. Γρ. κ. 3OY ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
4. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (υ.τ.ε.)
5. Α.Τ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (υ.τ.ε.)
6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (υ.τ.ε.)
7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (υ.τ.ε.)
8. Α/Κ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ (με την παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους)
9. Α/Κ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΡΑΣ/ΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ (με την παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους)
10. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΒΟΥΝΑΚΙ
11. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
12. Τοπικές Εφημερίδες :
Α) LEFKAS NEWS
1ο χλμ Λευκάδας-Νυδρίου
Β) ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ
Βαυκερή Λευκάδας
Γ) Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΑΛΑΡΑ
Στρ. Τσέγιου 20, Λευκάδα
Δ) ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Αγ. Αναργύρων 5, Λευκάδα
Ε) ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ι. Μελά 207, Λευκάδα
13. ΣΙΤΕΣΑΠ