ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

30/05/2015 05:51Views: 19

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σας ενημερώνομαι ότι ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ξεκίνησε την λειτουργία της ηλεκτρονικής του σελίδας
www.islefkadas.wordpress.com