Σε μικροβιακές απολυμάνσεις προέβη ο Δήμος Μεγανησίου όλων των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου

30/09/2020 13:04Views: 7

Σε μικροβιακές απολυμάνσεις όλων των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες
του Δήμου, των νομικών προσώπων καθώς και όλων των οχημάτων και του
σκάφους προχώρησε ο Δήμος Μεγανησίου στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) για τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μικροβιακές απολυμάνσεις στις σχολικές
μονάδες και στις τρεις παιδικές χαρές του νησιού.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας.

Ο Δήμος Μεγανησίου έχει επικεντρωθεί στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας με κάθε μέσο που διαθέτει. Θα ακολουθήσουν και νέοι
κύκλοι απολυμάνσεων.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας