ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

31/10/2014 11:36Views: 30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος μεταφέρθηκαν στο Διοικητήριο, σε χώρο του Δήμου Λευκάδας (ισόγειο – δίπλα στα Κ.Ε.Π.). Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας μας έχουν ως εξής:
Ταχ. Διεύθυνση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη, Λευκάδα
Τηλέφωνο: 2645360508
Fax: 2645360540
E-mail: dltl@lefkada.gov.gr
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ