ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31/05/2013 09:33Views: 34

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

 

 

           

 

Με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με συγχωνεύσεις, καταργήσεις, εξορθολογισμούς  κλπ των βιβλιοθηκών μας, που δημιούργησαν σύγχυση, τόσο στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα, στο  αναγνωστικό κοινό, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, επιχειρούμε  να ενημερώσουμε  για την πραγματική κατάσταση:

1. Οι Βιβλιοθήκες  μας λειτουργούν με εξαιρετικά πενιχρές ετήσιες πιστώσεις,

2.000 – 8.000 € για κάθε μια (και πολύ μεράκι).

2.  Απ’ τον ελάχιστο αριθμό  εργαζομένων, 160 ! συνολικά πανελλήνια, που καλύπτουν το 1/3 των οργανικών θέσεων! δεν υπάρχει ούτε 1 πλεονάζων.

3. Τα Εφορευτικά μας Συμβούλια είναι άμισθα.

Συμπέρασμα: τι θα κερδηθεί  απ’ τις συγχωνεύσεις? Τίποτα.

Δεν θα αποφέρουν  κανένα όφελος για το κράτος.

Αντίθετα καταδικάζουν τις βιβλιοθήκες μας σε συρρίκνωση, και τελικά οδηγούν στην κατεδάφιση πολύπλευρων και μετρήσιμων υπηρεσιών και δράσεων,  που με θυσίες προσφέρονται δωρεάν, για την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία, τη μόρφωση  του  κοινωνικού συνόλου.

Γιατί άραγε απαξιώνονται οι Βιβλιοθήκες, ενεργοί πυρήνες παιδείας και πολιτισμού και  αναφέρονται για συγχώνευση στην ίδια λίστα με οργανισμούς που το αντικείμενό τους  έχει καταργηθεί?

Από πού εκπορεύονται και τι εξυπηρετούν παρόμοιες ιδέες και «διαρροές»?

Οποιαδήποτε φημολογία και βιαστική απόφαση, που δεν λαμβάνει υπόψη πραγματικά δεδομένα,  τις  προτάσεις των εργαζομένων, την κοινή λογική, είναι επιζήμια, άσκοπη και μας βρίσκει αντίθετους.   

 

Για το Δ.Σ.

Η  Πρόεδρος                                  ο Γραμματέας

    Μαρία Ρούσσου                   Απόστολος Κασελούρης