ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Πάει κι αυτό το έργο!

31/03/2013 12:21Views: 66

Και εκεί που πιστεύαμε ή τουλάχιστον ελπίζαμε, ότι έφτασε πια το τέλος των απορρίψεων και των μη χρηματοδοτήσεων για σημαντικά έργα στο νησί μας, άλλη μια είδηση έρχεται να ταράξει τα νερά, προσθέτοντας ένα ακόμη… χαμένο έργο στη θητεία της Δημοτικής Αρχής!

Όταν, δε, αναφερόμαστε σε έργα που έχουν να κάνουν με την ύδρευση του νησιού, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σοβαρά, αφού το ζήτημα αποτελεί χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους καθημερινά.

Πρώτος “κεραυνός” για το θέμα της ύδρευσης, ήταν η απόρριψη χρηματοδότησης του έργου “Έργα Διαχείρισης Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας” προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ από το ΕΠΕΡΑΑ. Το εν λόγω έργο, σήμαινε σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα ύδρευσης, με κατασκευή δεξαμενών, αντικατάσταση παλαιών δικτύων αλλά και του κεντρικού αγωγού ύδρευσης που έρχεται από τον Λούρο… Η χρηματοδότησή του απορρίφθηκε για λόγους έλλειψης περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και επειδή ο Δήμος κρίθηκε αναρμόδιος να εκτελέσει το έργο! Πάει κι αυτό…

Άλλο ένα έργο που οδεύει προς απόρριψη, είναι αυτό που αφορά “Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρώην Δήμου Ελλομένου”, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ. Ένα επίσης, πολύ σημαντικό έργο, που προβλέπει τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης από το Περιγιάλι ως το Βλυχό. Αν και το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον Φλεβάρη του 2012, δεν έχει γίνει καν η δημοπράτηση, παρά το ότι η προθεσμία ολοκλήρωσής του ήταν 15 μήνες… Θα πάει κι αυτό…

Για να μην αναφέρουμε και το έργο του τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής, που παρά λίγο να μείνει στα χαρτιά, από έλλειψη ετοιμότητας, σωστής προετοιμασίας και τήρησης των προδιαγραφών και διατάξεων που προβλέπουν οι κανονισμοί!

Σαν κεραυνός εν αιθρία, όμως, ήρθε προσφάτως και η είδηση για την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να απορρίψει την Απόφαση Ένταξης της πράξης “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας”, του πιο σημαντικού ίσως έργου σε ό,τι έχει να κάνει με την ύδρευση, προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ. Το έργο θα βοηθούσε στην εξοικονόμηση νερού, στον έλεγχο νερού σε κάθε υποδομή και στον άμεσο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και βλαβών. Η χρηματοδότηση του παραπάνω έργου, είχε εγκριθεί από το ΕΠΕΡΑΑ τον περασμένο Απρίλιο, αλλά κι αυτό είχε προθεσμία εκτέλεσης 15 μήνες…

Ήρθε, λοιπόν, η απόρριψη και για αυτό! Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, βρήκαμε στον ιστότοπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Διαύγεια”. Η απόφαση με τον αριθμό ΑΔΑ: ΒΕΔ00-ΜΕ9 και ημερομηνία 26/02/2013, αναφέρει όλους τους λόγους που οδήγησαν το Υπουργείο να προχωρήσει σε ανάκληση του σημαντικού αυτού έργου για τη Λευκάδα, με βάση τους σχετικούς νόμους.

Παραθέτουμε απόσπασμα της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

“ΘΕΜΑ: Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” με κωδικό MIS 360338

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γεν. Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (…) αποφασίζει:

Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. οικ 118022 03/04/2012 Απόφασης Ένταξης της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ “360338” διότι, κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο ή/και αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους απόφασης ένταξης.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής: Δεν έχει τηρηθεί το σημείο 3 της παραγράφου (γ) του άρθρου 10 του Συμφώνου Αποδοχής Όρων σύμφωνα με το οποίο ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εντός το πολύ 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης κατά τις οδηγίες των σχετικών 7 και 10. Μέχρι σήμερα, παρά την έγγραφη υπενθύμιση από την Μονάδα Β΄(σχετικό 14), δεν έχουν υποβληθεί για προέγκριση τα τεύχη δημοπράτησης.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Σωκράτης Αλεξιάδης”

Αν είναι δυνατόν, να χάνονται έργα και μάλιστα αυτού του μεγέθους, λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων της Εξουσίας του Δήμου και παρά τις ενοχλήσεις που είχε ο Δήμος ώστε να υποβάλει για προέγκριση τα τεύχη δημοπράτησης, όπως του ζητήθηκε! Και σαν να μην έφτανα όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή προτίμησε να αποσιωπήσει την κατάσταση, παρά το ότι πριν λίγες μέρες συσκέφθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ειπώθηκε τίποτα επί του θέματος, παρά την σοβαρότητά του!

Και όλα αυτά, σε έναν Δήμο που το θέμα της ύδρευσης ταλανίζει εδώ και χρόνια τους κατοίκους και επιβαρύνει τον ίδιο το Δήμο με περιττά έξοδά… Δεν έχουν καταλάβει οι υπεύθυνοι, ότι κάθε μέρα που χάνεται είναι και μια ακόμη μαχαιριά για το Δήμο;;;