ΣΥΦΙΛΗ: Τρόποι μετάδοσης και θεραπεία

04/03/2016 08:47Views: 1828

1376 11

Γράφει ο Φίλιππος Κουδούνας/ Δερματολόγος -Αφροδοσιολόγος

Νόσος λοιμώδης, μεταδοτική και γενικευμένη – πολυσυστηματική, σχεδόν από την αρχή της μόλυνσης ,οφείλεται στο μικρόβιο ωχρά σπειροχαίτη  (Τreponema pallidum). Ενοφθαλμίζεται από μολυσματική βλάβη σε ακέραιο ή τραυματισμένο δέρμα ή βλεννογόνο.

Μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή  ,άμεση επαφή (ιδίως υπό υγρές συνθήκες) από μολυσματικές βλάβες ή σωματικά υγρά πάσχοντος από πρώιμη σύφιλη ή με κάθετη μετάδοση από την μητέρα στο έμβρυο καθώς και με μετάγγιση αίματος.

Διακρίνεται σε πρωτογόνο  ,δευτερογόνο ,πρώιμη κακοήθη ,πρώιμη λανθάνουσα ,όψιμη λανθάνουσα και τριτογόνο ανάλογα με το χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την αρχική μόλυνση έως ότου ο ασθενής προσέρχεται για εξέταση.

Η πρωτολοίμωξη χαρακτηρίζεται από παρουσία  του  Συφιλιδικού έλκους στο σημείο ενοφθαλμισμού της σπειροχαίτης  μετά από χρόνο επώασης  3 εβδομάδων έως  και 3 μηνών καθώς και Σύστοιχη λεμφαδενίτιδα .

Η δευτερογόνος είναι πολυσυστηματική λοίμωξη , προσβάλλει όλα   σχεδόν τα όργανα και συστήματα, μέσω αιματογενούς και λεμφικής διασποράς .Υπάρχουν εξανθήματα σε παλάμες πέλματα και χαρακτηριστικά εξανθήματα στον κορμό ,ενώ κάποιες φορές εμφανίζεται και η συφιλιδική αλωπεκία .

Η λανθάνουσα αφορά σε ασθενείς που δεν γνωρίζουν που ,πότε και  πως μολύνθηκαν από σύφιλη  .  Χαρακτηρίζεται  από  έλλειψη συμπτωματολογίας ,ουδέποτε  έχει  διαγνωσθεί και ανιχνεύεται    σε τυχαίο οροδιαγνωστικό έλεγχο  οφείλεται σε : τυχαία λήψη τοπικής ή συστηματικής αντιβιοτικής  αγωγής σε ασθενή με πρωτογόνο ή δευτερογόνο σύφιλη, ο οποίος αγνοούσε  την νόσο και οδηγεί σε εξαφάνιση συμπτωμάτων σύφιλης αλλά  όχι σε ίαση .

Η τριτογόνος   εμφανίζεται με συμπτώματα 3-10 χρόνια μετά την μόλυνση ενώ από τους ασθενείς με τριτογόνο σύφιλη το  15%     εμφανίζει δερματική τριτογόνο σύφιλη ,το 10%  καρδιαγγειακή σύφιλη και το 8%   νευροσύφιλη .

Η Συγγενής σύφιλη  δηλαδή αυτή που προέρχεται από μετάδοση στο παιδί από τη μητέρα διακρίνεται σε πρώιμη με βλάβες από το δέρμα , τα  οστά και τα άλλα όργανα και όψιμη με την χαρακτηριστική τριάδα του HUTCHINSON, δηλαδή κυλινδρικοί άνω τομείς οδόντες ,διάμεση κερατίτιδα και κώφωση .

Η θεραπεία διαφοροποιείται  ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η λοίμωξη. Θεραπεία  εκλογής για όλα τα στάδια με κατάλληλα προσαρμοσμένη δοσολογία είναι  η Βενζανθινική πενικιλίνη G ,αλλιώς εναλλακτικά χρησιμοποιούνται η δοξυκυκλίνη ή η αζιθρομυκίνη . Η θεραπεία γίνεται με τακτικό ορολογικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της αγωγής .Απαραίτητη είναι ο έλεγχος και η θεραπεία των συντρόφων ακόμη και να δεν έχουν εμφανή σημεία της νόσου .

Απαραίτητο είναι ο ασθενής να θεραπεύεται από εξειδικευμένο ιατρό αφροδισιολόγο που θα του προτείνει και θα εφαρμόσει το κατάλληλο για το στάδιο της νόσου  θεραπευτικό σχήμα .

Φίλιππος Ν. Κουδουνας

Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος