Το Επιμελητήριο Λευκάδας σας ενημερώνει για την προκήρυξη των εξής επιδοτούμενων προγραμμάτων:

15/01/2014 16:17Views: 17

epimelitirio_lefkadas

 

1)    Πρρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»
Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης προγράμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό & tau;ίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της ο&i ota;κονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμ& alpha; καθορίζεται στα 10.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται από 30/12/2013.

2)     Πρόγραμμα για τους Νέους Αγρότες «Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών&raqu o;
Προκηρύχθηκε το Μέτρο 112 συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ ευρώ για νέους αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση τ&eta ;ς υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τ&omi cron;υς με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Στο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα μπορέσουν ν& alpha; ενταχθούν στη δράση 8.000 δικαιούχοι από 18 έως 40 ετών οι οποίοι θα λάβουν ενίσχυση 10.000 – 20.000 ευρώ.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από 18.3.2014 έως 16.5.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευτείτε το site του Επιμελητηρίου www.lefkadachamber.gr

Για τη Διοικητική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Σκιαδαρέσης