Το «οδοιπορικό» του Νέου Νοσοκομείου Λευκάδος

03/04/2017 07:10Views: 213

Με σχέδιο και σκληρούς αγώνες όλα γίνονται

Γράφει ο Δρ. Ξενοφών Βεργίνης

 

 

 

Επειδή, κατά καιρούς όλα τα μέσα ενημέρωσης τοπικά και μη (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις) αλλά και επίσημοι φορείς και πολίτες, αναφέρονται στη κατασκευή και λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου Λευκάδος (όπως τελευταία ο Διοικητής του σημερινού  Νοσοκομείου Λευκάδος κ. Μίχας), θεώρησα υποχρέωσή μου να δώσω το ιστορικό κατασκευής  του Νέου Νοσοκομείου, αφού κατά τη περίοδο που αποφασίστηκε ήμουν Βουλευτής Λευκάδος (Μάρτιος 2004 – Οκτώβριος 2007) και ακολούθησα συγκεκριμένο σχέδιο.

Είναι καιρός να ειπωθούν τα πράγματα με το όνομά τους.

Η Ιδέα για το Νέο Νοσοκομείο Λευκάδος είχε ξεκινήσει πριν εκλεγώ βουλευτής. Μάλιστα υπήρχε έντονη συζήτηση, με διιστάμενες απόψεις, κατά πόσον έπρεπε να εκσυγχρονισθεί το παλαιό Νοσοκομείο ή έπρεπε να βρεθεί οικόπεδο για να κτισθεί το Νέο! Επικρατέστερη άποψη ήταν η δεύτερη, αλλά με το ερώτημα που θα βρεθεί το οικόπεδο. Η προσπάθεια στο τέλος κατευθύνθηκε στη χρήση του οικοπέδου που κτίστηκε το σημερινό Νέο Νοσοκομείο. Όμως, το οικόπεδο αυτό αποτελούσε κληροδότημα. Συγκεκριμένα, ο μακαρίτης Αναστάσιος Ασμένης, με την υπ’ αριθμ. 44552/1913 Δημόσια Διαθήκη του (συμβολαιογραφείο Δημήτριου Κατωπόδη) «συνέστησε κληροδότημα σε ακίνητο 15919,69 μ2 (ελαιώνας) που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός ζώνης, ώστε από τις προσόδους του ακινήτου που άφησε να ενισχύονται οικονομικά πτωχοί.

Όμως, κατά το άρθρο 109 του Συντάγματος παράγραφος 1, δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχόμενου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού. Επιτρέπεται, όμως, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τη παράγραφο 2, υπό προϋποθέσεις και πάντα με δικαστική απόφαση και κατ’ αποκλειστικότητα του Εφετείου Αθηνών.  Σημειώνω, ότι ο βασικός Νόμος επί των κληροδοτημάτων είναι πολύ παλιός και πολύ αυστηρός, γιατί πρέπει να γίνει σεβαστή η τελευταία θέληση – επιθυμία του διαθέτη.

Ο Εφέτης, όταν  βεβαιωθεί ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οιονδήποτε λόγο, ενόλω ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της διαθήκης και εφόσον η αξιοποίηση ή διάθεση γίνεται επωφελέστερη, χωρίς να αλλάζει ο κοινωφελής σκοπός, τότε αποφασίζει θετικά για την τροποποίηση.

Για να υποβληθεί  το αίτημα απαιτείται: α) απόφαση (συναίνεση) της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, της οποίας Προεδρεύει ο Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης, β) η συναίνεση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (τότε Νομαρχιακής) και γ) η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πόσο δύσκολα μπορεί κανένας να πετύχει αυτή την αλλαγή ή τροποποίηση της θέλησης του διαθέτη. Γι’ αυτό σημειώνω εδώ, ότι δύο προηγούμενες προσπάθειες για αλλαγή του κληροδοτήματος Ασμένη είχαν αποτύχει. Το Εφετείο Αθηνών είχε απορρίψει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφού οι  φορείς που τις υπέβαλαν δεν τις θεμελίωσαν  με σοβαρά επιχειρήματα, ώστε να επιτευχθεί  η αλλαγή. Δηλαδή, χρειαζόταν οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία θα κατέληγε σε τεχνικό και οικονομικό συμπέρασμα. Την όλη  υπόθεση χειρίζονταν ο εκλεκτός Λευκαδίτης δικηγόρος Κώστας Κατηφόρης.

Μετά την απόρριψη έκανα καθοριστική παρέμβαση  στο θέμα, αφού συνεννοήθηκα με τον δικηγόρο.  Συγκεκριμένα ζήτησα να συγκληθεί  εκ νέου η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος και να υποβάλλει νέα αίτηση που θα συνοδευόταν  με τη συγκεκριμένη οικονομοτεχνική μελέτη, που προσωπικά συνέταξα. Έτσι, έχοντας το πρακτικό της Επιτροπής 113/9.3.2007, την οικονομοτεχνική μελέτη, το έγγραφο συναίνεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδος Γ.Ν. 731/5.8.2005 και το αντίστοιχο του Υπουργείου Υγείας ΔΥ8/Γ.Π.Οικ./21.11.2005 υποβλήθηκε από το δικηγόρο εκ νέου το αίτημα (03/05/2007).           Στο μεταξύ  ζήτησα και πέτυχα τη στήριξη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Το αίτημα εκδικάστηκε, σε σύντομο χρονικό διάστημα  στο Εφετείο Αθηνών. Η απόφαση ελήφθει στις 5 Ιουνίου 2007 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου του 2007. Με την απόφαση παραχωρήθηκε το ακίνητο Ασμένη για να ανεγερθεί και λειτουργήσει το Νέο Νοσοκομείο Λευκάδος.

Στο μεταξύ, όμως, προηγήθηκαν από μέρους μου καθοριστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η συναίνεση των  Υπουργών  Υγείας για την οικοδόμηση Νέου Νοσοκομείου στη Λευκάδα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη (2003 – 2007) υπήρξε από το Υπουργείο Υγείας μια σοβαρή προσπάθεια ανασύνταξης του Χάρτη παροχής Υγείας μέσω των νοσοκομειακών μονάδων. Φυσικά,  οι φορείς (Βουλευτές και Αυτοδιοίκητικοί)  ζητούσαν  να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες ή να ιδρύσουν νέες νοσοκομειακές μονάδες. Για το λόγο αυτό επικράτησε έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των Νομών.

Προσωπικά, συμφωνούσα σε επίπεδο φορέων στην  αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας. Αυτό μπορούσε να προκύψει με ανασχεδιασμό του δικτύου υγείας με  βάσει τα σύγχρονα δεδομένα  και τις μελλοντικές  ανάγκες. Γιατί για ένα Νοσοκομείο δεν αρκεί το κτήριο, θέλει εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό, σύγχρονο  μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και ακόμη επαρκείς βοηθητικούς χώρους στήριξης!

Για τους λόγους αυτούς, ζήτησα  με τους τότε συναδέλφους Βουλευτές των όμορων Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζας  να προβούμε σε κοινή ενέργεια με στόχο διπλής κατεύθυνσης.

Πρώτον, να ζητήσουμε  να ιδρυθεί Διαπεριφερειακό Νοσοκομείο Πανεπιστημιακού Επιπέδου στο Άκτιο, που θα εξυπηρετούσε  και τους τρεις Νομούς και δεύτερον,  να ζητήσουμε τη χρηματοδότηση για βελτίωση των υποδομών των υφισταμένων μονάδων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Το Νέο Νοσοκομείο θα ήταν βιώσιμο και με τάση ανάπτυξης, λόγω εύκολης πρόσβασης από ξηρά, θάλασσα και αέρα θα είχε την ικανότητα να προσελκύσει υψηλό εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο και  θα είχε τη δυνατότητα να εξελιχθεί, λόγω πανεπιστημιακού επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό, για να ήμουνα  και ιστορικά εντάξει, έστειλα και επιστολή στον τότε Υπουργό Υγείας κ. Νικήτα Κακλαμάνη (16/02/2005) την οποία και δίνω προς δημοσίευση.

Επειδή, όμως, διαπίστωνα ότι οι συνάδελφοι συζητούσαν, αλλά δεν αποφάσιζαν και ήταν φανερό ότι επιθυμούσαν παρεμβάσεις, στενού τοπικού ενδιαφέροντος, (είχαν ήδη ζητήσει βελτιώσεις στα νοσοκομεία τους) προχώρησα μόνος μου:  α) σε καθοριστικές ενέργειες στήριξης και εκσυγχρονισμού σε στατικότητα  και εξοπλισμό και περαιτέρω στελέχωση του Παλαιού (σημερινού) Νοσοκομείου Λευκάδος  και β) σε διασφάλιση του οικοπέδου Ασμένη για ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου (όπως εξέθεσα ανωτέρω)

Στη βάση αυτού του σχεδίου:  α) δόθηκαν 500.000€ από το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια και αναβάθμιση του αναγκαίου εξοπλισμού του Παλαιού Νοσοκομείου, και β) έτρεξε η διαδικασία ολοκλήρωσης της «μελέτης Καρύδη» για τη στατική στήριξη του κτηρίου και γ) Αποφασίστηκε η τοποθέτηση Αξονικού Τομογράφου.

Για το Νέο Νοσοκομείο:  α) εξασφαλίστηκε  το Οικοπέδο και β)  διασφαλίστηκε  η χρηματοδότηση  ανέγερσης και λειτουργείας του Νέου Νοσοκομείου. Έχοντας τη στενή συνεργασία με τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας κ. Λεωνίδα Θωμάκο, που ενεργούσε πάντα κατ΄ εντολή των Υπουργών  Υγείας κ.κ. Νικήτα Κακλαμάνη και Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και οι δύο επισκέφτηκαν τη Λευκάδα 18/06/2005 και 14/07/2006 αντίστοιχα.

Εκτός των ανωτέρω α) διατέθηκαν στο Νοσοκομείο Λευκάδος τέσσερις (4) προκατασκευασμένες αίθουσες για αγροτικά ιατρεία στα χωριά Αγ. Νικήτα, Κατούνα, Νεοχώρι και Φτερνό και β) εγκρίθηκε η λειτουργία πολυδύναμου ιατρείου στο Βλυχό, σε αντικατάσταση των αγροτικών ιατρείων.

Για τις ενέργειες αυτές τηρούσα ενήμερους (προφορικώς και γραπτώς) όλους τους τοπικούς φορείς του Νομού.

Έτσι έχει η ιστορία του Νέου Νοσοκομείου.

Σ’ ό,τι αφορά τη δυναμικότητα του Νοσοκομείου (120 κλίνες) την οποία ο σημερινός Διοικητής του Παλαιού Νοσοκομείου θεωρεί πολύ μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται ο Νομός του απαντώ ότι αυτό επέβαλε η βιωσιμότητα της μονάδας, με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Λευκάδας πολλαπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο, η οποία και συνεχώς διευρύνεται.

Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η επιλογή Νέου Νοσοκομείου για τη Λευκάδα δεν έγινε για ψηφοθηρικούς και πελατειακούς λόγους, όπως αναφέρει ο Διοικητής του Νοσοκομείου σε συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθμό Πρεβέζης «Prisma».

Σχετικά με την αναφορά του στο όνομά μου, σχετικά με την πρότασή μου να γίνει το Νοσοκομείο στο Άκτιο, δεν με ενόχλησε, αντιθέτως. Τώρα που θα διαβάσει στο άρθρο αυτό και το σκεπτικό μου, φαντάζομαι να συμφωνήσει μαζί μου. Άλλωστε, κύριε Διοικητά αν δεν ενεργούσα κατ’ αυτό τον τρόπο η Λευκάδα θα κινδύνευε να μείνει με το παλιό Νοσοκομείο και χωρίς βελτιώσεις.

Λυπάμαι, βέβαια, που από το 2007 πέρασαν περίπου δέκα χρόνια και το Νέο Νοσοκομείο δεν λειτουργεί αφού ακόμα δεν έχουν γίνει τα αναγκαία έργα διασύνδεσης δικτύου και παροχών από το Δήμο!

Δηλαδή, δεν έχουν συντελεστεί τα έργα «εξωτερικών οικονομιών» όπως αυτά ονομάζονται.

Σημειώνω ότι και οι βουλευτές που ακολούθησαν, ο τότε Νομάρχης Χρ. Λάζαρης  όπως και πολλοί άλλοι παράγοντες βοήθησαν για να φθάσει μέχρι εδώ το Νέο Νοσοκομείο, αλλά σαφώς διεκδικώ την πατρότητα και την ύπαρξή του, γιατί χωρίς οικόπεδο «κυρίως», χωρίς την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και χωρίς την πολιτική που ακολούθησα και τις προσπάθειες που κατέβαλα, χωρίς υπερβολή,  Νέο Νοσοκομείο στη Λευκάδα δεν θα γινόταν.

Επίσης, θέλω, με την ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τους Υπουργούς Υγείας κ.κ. Κ. Κακλαμάνη και Δ. Αβραμόπουλο και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, οφείλω να εξάρω την αγάπη της Εκκλησιάς προς τους κατοίκους και τον τόπο, γιατί χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, της οποίας προήδρευε ο τότε Επίσκοπος Λευκάδος και Ιθάκης Μακαριστός Νικηφόρος, να δοθεί το οικόπεδο, σήμερα δεν θα υπήρχε  αντικείμενο αναφοράς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ :

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ :

    

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΣΠΥΡΟΥ :